Zoeken
Buitenkant nieuwbouw render 1.jpg

Onderwijsgebouw Inholland Sluisbuurt

Voor Hogeschool Inholland realiseert Bouwcombinatie Visser & Smit Bouw | Homij  een nieuw onderwijsgebouw. Het nieuwe Inholland gebouw van circa 31.000 m2 komt op een prachtige plek in de nieuwe wijk Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Het gebouw krijgt een campusachtige opzet en gaat onderdak bieden aan opleidingen in diverse domeinen.  

Het ontwerp

Het gebouw bestaat uit een hoogbouw, een middenbouw en een laagbouw met als blikvanger het grote atrium met de tribunetrappen. De hoogbouw heeft een hoogte van ruim 38 meter. De laagbouw bestaat grotendeels uit een indrukwekkende glazen atriumkap en is ruim 19 meter hoog.

Smart Building

Deze tijd vraagt om een onderwijsgebouw dat als ‘smart building’ naar behoefte flexibel indeelbaar is. De inzet van technologie is daarin een belangrijke ondersteunende factor. In- en externe samenwerking vormen een belangrijk hoofdthema voor het nieuwe gebouw. Er is veel plek voor ontmoeting, interactie en creativiteit en het gebouw heeft een open, uitnodigende uitstraling met sterke relaties tussen binnen en buiten. Het grote atrium, de route door het gebouw en de ontmoetingsruimtes nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan. En biedt een campus die aantrekkelijk is voor onderwijs, onderzoek en externe partners.

Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)

Het gebouw wordt Bijna Energie Neutraal volgens de meest actuele normen. Onderdeel daarvan is onder meer een gevelbekleding met geïntegreerde pv-cellen. Het gebouw krijgt een WKO, als back-up een aansluiting op de stadsverwarming en het gaat een grote hoeveelheid sensoren bevatten die onder meer het CO2-gehalte meten, de ventilatie aansturen, de daglichttoetreding regelen en de bezetting van ruimten registreren. Een unieke innovatie is tot slot een ondergronds systeem voor afvalverzameling- en verwerking.

Timelapse Inholland
Bekijk video

Timelapse van ons werk van start bouw tot eindresultaat.