Zoeken

Certificaten & Verklaringen

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het zijn voor ons vanzelfsprekendheden in elk project. Onze certificaten en beleidsverklaringen onderstrepen onze toewijding aan deze kernwaarden.  

Certificaten
Beleidverklaring VSB.jpg

Beleidsverklaringen

Visser & Smit Bouw is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. We zetten ons actief in voor een duurzame samenleving. Hoe we dat doen, zetten we uiteen in onze beleidsverklaringen.

Beleidsverklaring Visser & Smit Bouw Milieubeleidsverklaring
Zelfverklaring Visser & Smit Bouw

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Visser & Smit erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. In deze publicatie verklaren wij de principes en richtlijnen van de NEN-ISO 26000 toe te passen en te borgen. Deze verklaring wordt minimaal jaarlijkse onderzocht en beoordeeld.

Prioriteitenmatrix MVO

Zelfverklaring Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Onderbouwing Zelfverklaring MVO
ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001, dé basis voor ons milieumanagement als onderdeel van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Certificaat ISO 14001
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001, is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor onze transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze bedrijfsprocessen en bouwprojecten. 

Certificaat ISO 9001
Safety Culture Ladder

Veiligheidsladder trede 4

Een collectieve prestatie waar we trots op zijn! We zetten onze vooruitgang op het gebied van veiligheid voort - het certificaat voor trede 4 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) is bevestigd. Een prestatie waar we met trots op terugkijken!

Certificaat Safety Culture Ladder Ons Veiligheidsbeleid
VCA Petrochemie

VCA Petrochemie

Iedereen elke dag weer veilig thuis, dat is ons doel. Onze basis om iedere dag veilig en gezond te werken is gecertificeerd volgens VCA Petrochemie

Certificaat VCA Petrochemie Ons Veiligheidsbeleid
CO2 prestatieladder afbeelding.JPG

Milieu Certificeringen

Wij willen duurzaam werken. Met nog minder energieverbruik en nog minder CO2-uitstoot. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. En dat stimuleren we ook bij de bedrijven waarmee we samenwerken. Dat doen we onder andere met de CO2-prestatieladder.

CO2 bewust certificaat trede 4
Martijn Bogaard

Martijn Bogaard

KAM Manager
+31 (0)6 15 865 231
m.bogaard@visserensmitbouw.nl

 

Meer weten over onze Kwaliteit, Arbo en Milieu certificeringen?

"Wij kennen de wetgeving die van toepassing is op onze organisatie. Het helpt ons bij het bepalen van onze bedrijfsdoelstellingen en het verbeteren van ons KAM-systeem."