Zoeken
Entreepaviljoen AMC exterieur nacht

AMC entreegebouw en entreegebied

Duurzaam en klimaatadaptief

Het entreegebied van Amsterdam UMC, locatie AMC, verandert in een groene omgeving voor patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en buurtbewoners. Midden in dit parkachtige landschap komt de hoofdingang van het ziekenhuis: een centrale ontvangsthal in de vorm van een glazen paviljoen.    

Het AMC, begin jaren tachtig in gebruik genomen, is dringend aan een nieuwe hoofdingang toe. Het huidige toegangsgebied, een jungle van asfalt en auto’s, maakt de entree niet erg plezierig. Ook leeft de wens dat het AMC één ingang krijgt voor het publiek, zodat de bezoekers binnen en overdekt naar polikliniek of ziekenhuis kunnen lopen. Nu zijn er nog twee ingangen.

Over het project

Het verhoogd gelegen entreegebouw (circa 2.000 m2 BVO) is vormgegeven als een paviljoen dat de hoofdentree en de entree polikliniek van het ziekenhuis verbindt en strategisch aanhaakt op de routes in het academisch ziekenhuis. Het heeft straks roltrappen, tochtsluizen, een ronde vliesgevel, houten plafonds en een fraaie afwerking.

De bovengrondse parkeerruimte bestaat uit ca. 300 parkeerplekken voor auto's, 31 motor/scooterplekken en 48 fietsparkeerplekken. Er komt een K+R zone om de entree per auto makkelijk te bereiken. Tevens zullen de toegangen tot de ambulancedienst, de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost (SEH/HAP) aangelegd worden. Aansluitend aan het parkeerterrein wordt het voorterrein verder als park ingericht. Het park vormt naast een verblijfsfunctie ook een transitiefunctie met verbinding tussen het station Holendrecht en de Meibergdreef.

Duurzaam ontworpen

Sloopafval van de bestaande entree zal worden verwerkt in de terreinverharding. Ook alle ontgraven grond wordt hergebruikt binnen het project. De natuurrijke omgeving wordt gecreëerd door het gebruik van veel vegetatie en water, waarbij door de realisatie van wadi's de buffering en infiltratie in de bodem van hemelwater het terrein klimaatadaptief wordt gemaakt.

Zorgvuldig omgevingsmanagement

De huidige hoofdingang ligt vlak naast de toegang voor de spoedeisende hulp en de inritten voor ambulances. Bij de sloop en de nieuwbouw moeten deze locaties goed bereikbaar blijven, ondanks onze werkzaamheden. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van het nabijgelegen Ronald McDonald Huis. Verder houden we de overlast voor de rest van het ziekenhuis natuurlijk zo beperkt mogelijk. Dat betekent heel goed en strak plannen.

Bouwcombinatie

Dit project wordt gerealiseerd door een bouwcombinatie die bestaat uit MedicomZes, HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel Sport & Cultuurtechniek, alle VolkerWessels ondernemingen.