Zoeken
Frisia Bandenbrug

Vervanging bandenbruggen Frisia Zout Harlingen

Frisia Zout produceert hoogwaardig zout voor met name de voedingsindustrie en chemische industrie. Het basisproduct wordt gewonnen op enkele kilometers diepte onder de Waddenzee. Jaarlijks wordt circa 1,2 miljoen ton zout (NaCl) gewonnen. Hiervan gaat 80% naar de zoutchemie en 20% voor huishoudelijk gebruik, de voedingsmiddelenindustrie en als strooizout. Verder vindt dit zout toepassing als waterontharder en in likstenen voor rundvee. Als nevenproduct wordt 25 à 30 kton kalkhoudend zout per jaar afgezet als bodemverbeteraar voor zure bodems.

Over het project

Het productiebedrijf gebruikt een reeks transportbanden die verouderd en aan vervanging toe waren. Deze transportbanden lopen binnen zgn. bandenbruggen die Visser & Smit Bouw in samenwerking met diverse partijen realiseert. De bruggen worden opgebouwd uit een staalconstructie, voorzien van een rvs vloer, leuningen en een binnen- en buitenbekleding. 

Onderdeel van de werkzaamheden is het demonteren van de bestaande bandenbruggen en de productie van nieuwe funderingen voor de nieuwe bruggen. Frisia zal zelf de elektrische installaties verzorgen.