Zoeken
1. Aerial photo - Emplacement - view to the North.jpg

SRT Schoonebeek

Voor de herstart van de oliewinning in Schoonebeek hebben wij infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd.

Eén van de grootste onshore oliewinningsprojecten in West-Europa

Wij hebben alle infrastructurele en civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd voor de oliewinning in Schoonebeek. De werkzaamheden zijn in vijf jaar gerealiseerd waarbij diverse gebouwen en infrastructurele werken zijn uitgevoerd. Zo hebben wij de complete inrichting van 18 wellsites voor de pompinstallaties, en de inrichting van een fabriekslocatie voor de stoomopwekking en olie behandeling gebouwd. Daarnaast is er een voorgeïsoleerde 8" olietransportleiding aangelegd tussen de oliebehandelingsinstallatie in Schoonebeek en de BP Raffinaderij in Lingen (Duitsland) over een lengte van 22 kilometer.

Meerdere locaties, en wetgeving

Omdat de olietransportleiding zowel door Nederland als Duitsland loopt, is de leiding volgens de wet- en regelgeving van beide landen ontworpen en uitgevoerd. Tevens, was het werk gelegen in een logistiek moeilijk gebied en was het verdeeld over achttien locaties in het buitengebied van Schoonebeek, en nog veertien locaties in Twente. De central heat & power fabriek en de Central Treatment Facility zijn gebouwd ten noorden van Schoonebeek op het oude NAM-emplacement.