Zoeken
VUmc_Brug_5F7A3657a_MR.jpg

Renovatie 'De Brug' Amsterdam UMC – locatie VUmc

Bouwcombinatie MedicomZes/Croonwolter&dros voerde in opdracht van het Amsterdam UMC de renovatie uit van het gebouwdeel 'De Brug'. De Brug is gesitueerd tussen het ziekenhuis en de polikliniek en ligt boven de Boelelaan.

Over het project

Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en omvat ongeveer 4.000 m2 BVO. Tijdens de renovatie zijn op de 1e verdieping nieuwe kantoorruimtes gemaakt. Op de 2e verdieping werden klinische, chemisch en hematologische laboratoriumruimten gerealiseerd.

De renovatie van gebouwdeel ‘De Brug’ was logistiek en organisatorisch uitdagend; boven een drukke verbindingsweg (vijf rijbanen, een bus/trambaan, fiets- en voetpaden) waar niet of nauwelijks ruimte is voor bouwlogistiek. Materialen werden daarom grotendeels door het ziekenhuis aangevoerd. Een deel van de aanwezige laboratoria bleef tijdens de verbouwing 24/7 doordraaien. De Brug vormde ook tijdens de renovatie de verbinding tussen de polikliniek en het ziekenhuis voor patiënten die in bed vervoerd worden. De renovatie is gefaseerd uitgevoerd.

Bekijk hier de video van de oplevering