Zoeken
01. TAQA Status 131218 (41).JPG

Ondergrondse Gasopslag Bergermeer

De opdrachtgever heeft ondergrondse gasopslag door ons laten realiseren in het aardgasveld van Bergermeer.

Balans tussen vraag en aanbod

De ondergrondse gasopslag dient voor de opslag van gas tijdens periodes van weinig vraag. In de zomerperiode is er minder vraag naar gas, terwijl in de winter de vraag naar gas stijgt. Dit zorgt voor een onbalans tussen vraag en aanbod. Dit wordt opgelost door het opslaan van gas, in de zomer wordt de overschot opgeslagen. In de winterperiode wordt juist de onderproductie aangevuld met de reserve uit de gasopslag. Ook een tijdelijke verhoging en piek van de vraag naar gas kan met de reserve worden opgelost. Daarmee wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de gasleveringszekerheid.

Onzichtbaar

De Gasopslag Bergermeer bestaat uit een puttenlocatie waar het gas in en uit het gasveld gepompt wordt en een installatie waar het gas behandeld en op druk gebracht wordt. Voor de aanleg van de gasopslag zijn door ons de negen bestaande putten gerenoveerd en zijn er veertien extra putten geboord. Alle putten zijn ondergronds afgewerkt en aangelegd binnen de grenzen van de huidige puttenlocatie. Na de realisatiefase is er niets meer van te zien in Bergermeer. De omgeving is permanent ingericht en beheerd als natuurgebied. Bovendien is met een aantal agrariërs een overeenkomst gesloten waardoor tijdelijk 18,5 hectare extra grond beschikbaar was als broedgebied voor weidevogels.

De andere verantwoordelijkheden

De gasbehandelingsinstallatie die het gas schoon maakt en op druk brengt is op het bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 2 in Alkmaar gebouwd. Tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie en tussen de behandelingsinstallatie en het gastransportnet zijn pijpleidingen gelegd.