Zoeken
5. Kolenmengsilo's.jpg

Nieuwbouw acht kolenmengsilo’s Maasvlakte

De nieuwbouw van acht kolenmengsilo's voor de Centrale Rotterdam.

Uitbreiding van de Centrale Rotterdam

Tijdens de werkzaamheden aan de Centrale Rotterdam, is door de opdrachtgever gevraagd deze uit te breiden met 8 kolenmengsilo's. Wij hebben de verantwoordelijkheid over de Design & Construct van deze acht kolenmengsilo’s gekregen. De silo’s dienen voor de opslag van kolen, en hebben een doorsnede van 21 m en zijn 44 m hoog. Daarnaast is ook het EMRA-gebouw gerealiseerd.

In totaal zijn er 64 stuks diepwandbaretten gerealiseerd met daar bovenop acht fundatieplaten. Vervolgens zijn de silo's door middel van glijtechnieken op hoogte gebracht. Totaal is 10.000 m3 beton verwerkt. Tevens was het maken van de fundaties van de transportband onderdeel van het project. Deze fundaties zijn ook deels gefundeerd middels avegaarpalen. Het project is in fases uitgevoerd in operationeel gebied.