Zoeken
Onnakerk 1.JPG

Monument Steenwijk wordt zorg- en wooncentrum

MedicomZes realiseerde de ombouw en uitbreiding van een voormalig kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in Steenwijk. Het gaat om de kerk aan de Onnastraat, een gemeentelijk monument dat is gebouwd in 1922. In de kerk zijn 39 zorgappartementen en gezamenlijke ruimten voor ouderen met een verstandelijke beperking gerealiseerd.

Over het project

Het project betrof in totaal ca. 3.000 m2 BVO en bestaat uit twee delen. Het eerste deel werd uitgevoerd in het bestaande gebouw. Na het aanbrengen van een nieuwe betonnen begane grondvloer op de bestaande aanwezige paalfundering zijn inpandig twee nieuwe verdiepingen gebouwd. De beeldbepalende buitengevel bleef onaangetast. Er zijn nieuwe dragende wanden uit kalkzandsteen opgetrokken en de betonvloeren werden in het werk gestort. Ook diende er een lift geplaatst te worden in de kerk.

Het tweede deel bevindt zich buiten de kerk. Op de plaats waar voorheen het gemeentecentrum De Schutse stond, werd nieuwbouw tegen de bestaande kerk aangebouwd. De nieuwe vleugels bestaan uit drie bouwlagen. De bestaande bouw en nieuwbouw vormen nu één geheel.

Betonvloeren met betonkernactivering

Een bijzonder aspect van het project betrof de toepassing van betonvloeren met betonkernactivering. Hierbij worden de constructieve betonvloeren als verwarmingselementen gebruikt voor straling naar boven en beneden.

Restauratie

Naast de constructieve werkzaamheden van het project werden tijdens de afbouw onder andere glas-in-loodramen en enkele monumentale elementen in de buitengevel van de bestaande kerk hersteld.