Zoeken
SnipImage.JPG

GLTplus NAM-locaties

Het project omvat in grote lijnen alle modificaties, aanpassingen en onderhoud van alle gaswinlocaties (29 stuks) voor de NAM.

Garantie van een lange levensloop

Als consortium was Stork GLT verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van alle 29 te renoveren gaswinlocaties. Vanaf 1 januari 2010 ging dit project over naar GLTplus. De aanleiding voor het upgraden van de gaswinlocaties was dat de gasdruk in het veld afnam en door middel van compressoren kan de druk weer op het gewenste niveau worden gebracht. Om nog minstens 25 jaar optimaal te kunnen werken werd tegelijkertijd alles naar de laatste stand der techniek gebracht. Visser & Smit Bouw was binnen het consortium verantwoordelijk voor alle civiele bouwkundige werkzaamheden. Daarbij waren wij in deze samenstelling de nominated subcontractor met volledige contractuele back-to-back verantwoording en verplichting.

Optimalisatie en kostenbesparing

Door de vorming van een multidisciplinair consortium en het alliantiecontract was een optimale samenwerking tussen partijen een must. Waarbij de NAM het principe 'hands off, eyes on' hanteerde. Het consortium had dan ook de verantwoordelijkheid om zelf te ontwerpen. 'Construction driven' engineering heeft ertoe geleid dat optimalisaties zijn toegepast en er grote kostenbesparingen zijn gemaakt. Er is daarbij veel aandacht aan veiligheid en kwaliteit gegeven.