Zoeken
GGB.jpg

Gerechtsgebouw Breda

Breda heeft een nieuw gerechtsgebouw dat in juni 2018 haar deuren heeft geopend. Wij hebben deze nieuwe huisvesting en facilitaire voorzieningen voor de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming in Breda gerealiseerd.

Ontwerp

Het gerechtsgebouw is een aansprekend, eigentijds gebouw. Een samenhangend geheel, bestemd voor drie afzonderlijk herkenbare organisaties. Gezagwekkend, maar tegelijk ook toegankelijk en gelegen in een veilige omgeving. Drie organisaties onder één dak, goed bereikbaar voor de burger en de medewerkers, met uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en een koffiecorner. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de portier, beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn de kantoorruimtes van de drie organisaties gescheiden ondergebracht. Na een centrale entree met een aantal gezamenlijke faciliteiten hebben de drie organisaties ook ieder hun eigen publieksruimtes.

Verbinding

Het gerechtsgebouw vormt het centrale punt in alle ontwikkelingen ten westen van het NS-station Breda, op de hoek Belcrumweg/Stationslaan. Door haar krachtige en open uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier. Het gerechtsgebouwpark is een waardevolle aanvulling op het gerechtsgebouw, de buitenruimte en de stad. De totale oppervlakte van het gerechtsgebouw bedraagt circa 33.000 m² bruto vloeroppervlakte exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting. De parkeergarage bedraagt circa 8.000 m².

Contractvorm & opdrachtgever

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft InBalans de opdracht gegeven via een DBFMO-contract. InBalans is 30 jaar verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening. Voor ons is het van belang dat wij intensief samenwerken tussen de verschillende disciplines (bouwkundig, installatie technisch, exploitatie technisch en proces technisch) en tussen de verschillende fasen (ontwerp, uitvoering, onderhoud en operationeel). Dit betekent een kwalitatief gebouw, met een lage TCO voor de opdrachtgever voor de komende 30 jaar.