Zoeken
Centrale Engie

Energiecentrale Maasvlakte Rotterdam

Realisatie van een kolen- en biomassa gestookte energiecentrale met een piekvermogen van 800 MW.

Energiecentrale op de Maasvlakte

Voor de opdrachtgever hebben we een kolen- en biomassa gestookte energiecentrale gerealiseerd met een piekvermogen van 800 MW. Visser & Smit Bouw was verantwoordelijk voor de engineering, inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering van de hele plant. Deze bestaat uit: het Powerblock (ketelhuis en turbinegebouw), de rookgasreiniging, het koelwatersysteem, een vliegassilo (Fly-ash), een gipssilo (gypsun), een waterbehandelingsgebouw, een administratiegebouw, schakelgebouwen, en overige gebouwen t.b.v. een kolen- en biomassa gestookte energiecentrale.

Het werkterrein was gelegen op het huidige terrein van EMO (Europees Massagoed-Overslagbedrijf) op de Maasvlakte, ingeklemd tussen het Beerkanaal en de Amazonehaven. Het terrein werd functievrij opgeleverd door EMO. Tijdens de bouw moest rekening gehouden worden met verkeersbewegingen van EMO-voertuigen, de scheepvaart en de naastgelegen peakshaver-installatie van de Gasunie.