Zoeken
2. EOS 500D 064.jpg

Biovergisting Vierverlaten voor Suiker Unie Green Energy

Bouwkundige werkzaamheden voor het project biovergisting in Vierverlaten. De installatie zal jaarlijks 100.000 ton plantaardig restmateriaal gaan verwerken tot 10 miljoen m3 groen gas.

Van afval naar energie

Wij hebben werkzaamheden uitgevoerd voor de biomassavergister van de Suiker Unie in Vierverlaten. De vergistinginstallatie verwerkt jaarlijks 100.000 ton aan plantaardig restmateriaal tot 10 miljoen m3 groen gas.

Fundaties en bovenbouw

Onze bouwkundige werkzaamheden bestonden uit het maken van tankfundaties en een bedrijfshal. De vergistinginstallatie is gebouwd aan de noordzijde van het Hoendiep te Groningen naast de bestaande fabriek van de Suiker Unie. De fundaties en het gebouw zijn gefundeerd op vibropalen met lengtes variërend tussen de 12 en 18 meter.

 

De silofundaties bestaan uit één navergistertank, vier voorvergistertanks en nog een aantal kleinere fundatieplaten voor installatieonderdelen. De totale omvang van het betonwerk is 1.570 m3. De bedrijfshal is 96 meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog. De bedrijfshal bestaat uit een betonnen balkenraster met een in het werk gestorte betonvloer. De bovenbouw bestaat uit een staalconstructie met een sandwichpanelen gevel- en dakbeplating.