Zoeken
2022-04-17Visser&Smit,ASMLgebouw3-00002.jpg

ASML Gebouw 3

Gebouw 3 is onderdeel van het Campus 2.0 project. Met dit omvangrijke project beoogt ASML om alle circa 15.000 werknemers van de regio Eindhoven in Veldhoven bijeen te krijgen om de onderlinge samenwerking nog beter te kunnen stimuleren.

Gebouw 3 is gelegen aan de rand van de Run 6500, tussen Gebouw 8 en Gebouw 4 en zal circa 2.400 medewerkers gaan huisvesten in een gezonde, open en flexibele werkomgeving die de cultuur van samenwerking van ASML optimaal weerspiegelt. Centraal in het gebouw bevindt zich een aantrekkelijke ruimtelijke Plaza die toegankelijk is voor alle ASML medewerkers. Dit gebouw past bij de duurzame toekomstambitie van ASML, het gebouwontwerp is vooruitstrevend waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt. Het gaat om een duurzame nieuwbouw waarmee een prettige en gezonde werkomgeving geboden wordt voor nu en in de toekomst. Het gebouwontwerp, van maar liefst 30.000 M2, heeft een BREEAM Excellent en WELL GOLD duurzaamheidsniveau. Hierbij draait het niet alleen om energiebesparing maar ook om het creëren van een optimale gezondheid in het pand.

BREEAM

Het nieuwe gebouw is gecertificeerd volgens de richtlijnen van BREEAM en zal voldoen aan BREEAM **** Excellent.

Bewuste bouwer

Bewust, veilig, sociaal, milieuvriendelijk en verzorgd. Het zijn de pijlers onder Bewuste Bouwers, een onafhankelijke stichting, gedragscode en keurmerk van verschillende initiatiefnemers in de bouw, waaronder VolkerWessels. Het doel: professionaliseren van omgevingsmanagement en verbeteren van het bouwimago. Als Bewuste Bouwer draagt Visser & Smit Bouw de slogan ‘Bewuste Bouwers. Beste buren!' overal en altijd uit.

WELL Building Standard

WELL staat voor een gezonde werkomgeving. Een WELL-keurmerk geeft aan dat de werkomgeving aan bepaalde eisen op het gebied van comfort en gezondheid voldoet. WELL kent 11 thema’s die de gezondheid in gebouwen bevorderen: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid en innovatie. Het gaat bij WELL om het realiseren van gebouwen die het welzijn van de gebouwgebruikers bevorderen. Om dit te bereiken kiest WELL voor een holistische benadering. Het project ASML gebouw 3 zal voldoen aan WELL GOLD. Wilt u meer weten over WELL Building Standard:  https://www.wellcertified.com/