Zoeken
WMD eindresultaat.jpg

Actief koolfilter gebouw WMD Water

In 2021 voegde Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) een actief koolfilterinstallatie toe aan het zuiveringsproces in Noordbargeres (Emmen). Hiermee bouwt WMD een robuuste barrière in voor huidige en mogelijk toekomstige, organische micro-verontreinigingen die zich vanuit de landbouw en industrie in het waterwingebied openbaren. Deze stoffen komen momenteel voor in een lagere concentratie dan wettelijk voorgeschreven, maar horen van nature niet thuis in het drinkwater.

In 2020 zijn we gestart met het ontwerp van het actief koolfilter gebouw op de zuivering van WMD Emmen. Deze opdracht voerden we uit in een bouwteam met Visser & Smit Hanab, Sax Architecten, Goudstikker - de Vries en WMD Water. Eind 2020 zijn we met de bouwwerkzaamheden begonnen en de oplevering heeft in 2021 plaatsgevonden. 

Met de nieuwe zuiveringstechnieken kunnen bestrijdingsmiddelen en andere ongewenste stoffen uit het grondwater worden gezuiverd. WMD heeft het de zuivering in 2022 in bedrijf genomen. 

Over het gebouw

Het gebouw bestaat uit een 3,60 m diepe betonnen kelderbak, gefundeerd op stalen buispalen. De bovenbouw is een staalconstructie met een roostervloer op de begane grond en als tussenvloer. De gevels zijn opgebouwd uit sandwichpanelen aan de binnenzijde met daartegen omegaprofielen, houten regels en een burned wood betimmering aan de buitenzijde en metselwerk borstwering. Het dak is een stalen dakplaat met steenwolisolatie en bitumineuze dakbedekking. In het gebouw staan 8 filterketels. Visser & Smit Hanab plaatste de ketels en was verantwoordelijk voor de werktuigbouwkundige installaties.