icon-arrow-right
HomeProjecten AMC entreegebouw en entreegebied

AMC entreegebouw en entreegebied

Amsterdam

Het entreegebied van Amsterdam UMC, locatie AMC, verandert in een groene omgeving voor patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en buurtbewoners. Midden in dit parkachtige landschap komt de hoofdingang van het ziekenhuis: een centrale ontvangsthal in de vorm van een glazen paviljoen.

 

 

Het AMC, begin jaren tachtig in gebruik genomen, is dringend aan een nieuwe hoofdingang toe. Het huidige toegangsgebied, een jungle van asfalt en auto’s, maakt de entree niet erg plezierig. Ook leeft de wens dat het AMC één ingang krijgt voor het publiek, zodat de bezoekers binnen en overdekt naar polikliniek of ziekenhuis kunnen lopen. Nu zijn er nog twee ingangen.

Artist impressions: Studio Nuy Van Noort

Over het project

Het verhoogd gelegen entreegebouw (circa 2.000 m2 BVO) is vormgegeven als een paviljoen dat de hoofdentree en de entree polikliniek van het ziekenhuis verbindt en strategisch aanhaakt op de routes in het academisch ziekenhuis. Het heeft straks roltrappen, tochtsluizen, een ronde vliesgevel, houten plafonds en een fraaie afwerking.

 

De bovengrondse parkeerruimte bestaat uit ca. 300 parkeerplekken voor auto's, 31 motor/scooterplekken en 48 fietsparkeerplekken. Er komt een K+R zone om de entree per auto makkelijk te bereiken. Tevens zullen de toegangen tot de ambulancedienst, de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost (SEH/HAP) aangelegd worden. Aansluitend aan het parkeerterrein wordt het voorterrein verder als park ingericht. Het park vormt naast een verblijfsfunctie ook een transitiefunctie met verbinding tussen het station Holendrecht en de Meibergdreef.

Duurzaam ontworpen

Sloopafval van de bestaande entree zal worden verwerkt in de terreinverharding. Ook alle ontgraven grond wordt hergebruikt binnen het project. De natuurrijke omgeving wordt gecreëerd door het gebruik van veel vegetatie en water, waarbij door de realisatie van wadi's de buffering en infiltratie in de bodem van hemelwater het terrein klimaatadaptief wordt gemaakt.

Zorgvuldig omgevingsmanagement

De huidige hoofdingang ligt vlak naast de toegang voor de spoedeisende hulp en de inritten voor ambulances. Bij de sloop en de nieuwbouw moeten deze locaties goed bereikbaar blijven, ondanks onze werkzaamheden. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van het nabijgelegen Ronald McDonald Huis. Verder houden we de overlast voor de rest van het ziekenhuis natuurlijk zo beperkt mogelijk. Dat betekent heel goed en strak plannen.

Bouwcombinatie

Dit project wordt gerealiseerd door een bouwcombinatie die bestaat uit MedicomZes, HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel Sport & Cultuurtechniek, alle VolkerWessels ondernemingen.

 

Feiten & cijfers

 • Plaats
  Amsterdam
 • Opdrachtgever
  Amsterdam UMC
 • Status
  Opgeleverd
 • Directie
  Amsterdam UMC
 • Architect
  Constructeur/ingenieur
 • Constructeur/ingenieur
  Pieters Bouwtechniek
 • Adviseurs
  Ontwerpcombinatie Nuy Van Noort/ temp.architecture.urbanism/Studio BLAD
 • Uitvoering
  Bouwcombinatie MedicomZes/HOMIJ Technische Installaties/Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
 • Projectcategorieën
  Gezondheidszorg

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Bouwen in de Zorg: 2 artikelen over het nieuwe entreepark en entreepaviljoen voor...

Recent hebben wij de nieuwbouw van het entreepark en entreepaviljoen voor Amsterdam UMC, locatie AMC opgeleverd. Dit project...

Oplevering Entreegebouw en AMC Health Park

Op maandag 15 november jl. is het nieuwe Entreegebouw en het AMC Health Park opgeleverd aan Amsterdam UMC, locatie AMC....

Eerste paal nieuwe hoofdingang Amsterdam UMC, locatie AMC

Met het symbolisch slaan van één van de eerste fundatiepalen is op vrijdag 11 september stilgestaan bij de start...

+