Zoeken

Visser & Smit Bouw draagt bij aan contract Volker Energy Solutions met TenneT

Volker Energy Solutions heeft een contract met TenneT getekend om de komende 5 tot 11 jaar mee te bouwen aan de energievoorziening en energietransitie van Nederland in het nieuwe TenneT EU-303 programma. Visser & Smit Bouw is hierin partner van Volker Energy Solutions voor bouwkundige en civiele werkzaamheden.

Veiligheidsronde.jpg
Veiligheidsronde.jpg

De komende jaren staat de energiesector voor uitdagingen. Niet alleen leidt de energietransitie tot een herstructurering van de energie-infrastructuur, maar ook uitbreiding, verzwaring of zelfs vervanging hiervan is noodzakelijk. Om de leveringszekerheid en betrouwbaarheid van het energienetwerk te behouden en zelfs te verbeteren, gaat TenneT met haar EU-303 partners een langdurige en intensieve samenwerking opbouwen om deze opgaven te realiseren. Lees alles over dit contract in het persbericht van Volker Energy Solutions.

Foto: Veiligheidsronde bij lopend project HKZ i.o.v. TenneT