Zoeken

Start nieuwbouw Prinses Máxima Centrum

Vandaag vond de ondertekening van de bouwcontracten van het Prinses Máxima Centrum plaats waarmee de start van de nieuwbouw een feit is. Daarnaast start aanstaande maandag de uitgifte van een obligatielening door het Prinses Máxima Centrum, die een in de gezondheidszorg unieke manier van financiering oplevert.

8 - verkleind.JPG

Vandaag tekenden meerdere partijen de overeenkomsten waardoor de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie van start kan gaan.


Nadat de gemeente Utrecht al eerder akkoord was gegaan met de plannen en afgelopen week bleek dat er ook geen bezwaren meer zijn ingediend, konden de laatste handtekeningen worden gezet onder de bouwcontracten. Hiermee is de opdracht tot de start van de bouw verstrekt. Deze wordt gerealiseerd door het bouwconsortium Pro Liberis. Pro Liberis is een samenwerking van VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Bouw bv / Boele & van Eesteren bv / HOMIJ Technische lnstallaties bv met Kropman lnstallatietechniek bv.

De nieuwbouw wordt gerealiseerd ten oosten van het Universitair Medisch Centrum op de Uithof in Utrecht. Nog dit jaar starten de grondwerkzaamheden op het bouwterrein. Begin 2016 wordt de eerste paal geslagen en eind 2017 kan de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht worden opgeleverd.

Unieke financieringsvorm

Onderdeel van de ambities van het Prinses Máxima Centrum, een privaat gefinancierd initiatief, is om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden. Daarom is gekozen voor de uitgifte van obligaties. Er zijn samen met de Rabobank meerdere vormen van obligaties ontwikkeld die aantrekkelijk zijn voor zowel de betrokken particulier die belegt, als voor het Prinses Máxima Centrum dat het geld leent. Inschrijven op deze obligaties kan vanaf 9 november tot en met 4 december 2015. Het door de AFM goedgekeurde prospectus en meer informatie over de obligaties zijn beschikbaar via de website van het Prinses Máxima Centrum.

Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is een initiatief van ouders van patiënten en professionals in de kinderoncologie in Nederland om alle topexpertise op zorg- en onderzoeksgebied samen te bundelen in één nationaal kinderoncologisch centrum. Het is de combinatie van zorg en research waardoor op een geheel vernieuwende manier afstemming tussen onderzoekers en zorgverleners ontstaat om de best mogelijke resultaten voor kinderen met kanker te behalen. Een eerste afdeling waar kinderen met een vaste tumor al worden behandeld opende in 2014 de deuren binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht.