Zoeken

Start nieuwbouw Conradhuis Amsterdam

Gisteren heeft de combinatie vof Conradhuis i.o. de opdracht voor de bouw van het Conradhuis verkregen. Opdrachtgever is de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Vof Conradhuis wordt gevormd door de partijen Visser & Smit Bouw (een Koninklijke VolkerWessels onderneming), M.J. de Nijs & Zonen en Unica Installatietechniek.   Vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HvA Hanneke Reuling, tekende het contract met Visser & Smit Bouw, M.J. de Nijs & Zonen en Unica Installatietechniek.

Conradhuis 01 exterieur vanaf Wibautstraat-klein.jpg

Planning

De planning is dat het Conradhuis eind augustus 2021 in gebruik wordt genomen. Het wordt dan gebruikt door de faculteiten Techniek, Onderwijs en Opvoeding en Digitale Media en Creatieve Industrie. 

 

De eerste stap in het realiseren van het Conradhuis is het klaarmaken van het braakliggende terrein voor de bouw. Dat betekent de sloop van het gemaal, maar ook het verwijderen van kabels en leidingen en ander grondwerk. In januari 2019 gaan de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden van start.

Over het Conradhuis

De HvA werkt aan vier eigentijdse campussen, waar studenten en medewerkers kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en samenwerken. De Amstelcampus, de Sportcampus in het Dr. Meurerhuis, de Economiecampus aan de Fraijlemaborg en de Gezondheidscampus in het Nicolaes Tulphuis. De ontwikkeling van deze campussen is al een eind gevorderd, maar ze zijn nog niet af. Met de bouw van het Conradhuis wordt de laatste stap gezet in de voltooiing van de Amstelcampus, een bruisende open stadscampus waar bijna 30.000 studenten studeren, onderzoeken en ontmoeten. ‘Daar kunnen we met z’n allen heel trots op zijn’, aldus Hanneke Reuling, in het College van Bestuur onder meer verantwoordelijk voor huisvesting.

 

De ontwikkeling van het Conradhuis omvat ca. 25.000 m2 BVO, waarvan ca. 3.000 m2 BVO in het souterrain.

 

Het ontwerp bestaat uit hoogbouw aan de zijde van de Wibautstraat en laagbouw langs de

Mauritskade. De laagbouw wordt via een glaskap verbonden met het naastgelegen Theo Thijssenhuis en de hoogbouw waardoor een indrukwekkend atrium ontstaat. In het atrium bevinden zich diverse terrassen waarop een deel van het onderwijs zal plaatsvinden.

 

Naast voorzieningen voor onderwijs en onderzoek (zoals laboratoria en vaklokalen) zijn in het gebouw een fietsenstalling (en/of parkeergarage), grand café en een atriumvloer met een multifunctioneel karakter aanwezig. Het hele gebouw staat in het teken van flexibiliteit zodat het toekomstbestendig is en mee kan gaan in veranderende onderwijsvisies of studentenaantallen