Zoeken

Officiële start bouw gerechtsgebouw Breda

Donderdag 4 februari 2016 is onder grote belangstelling het aanvangscertificaat voor de bouw door opdrachtgever het Rijksvastgoedbedrijf uitgereikt aan consortium InBalans. Ook de omgevingsvergunning, verstrekt door de gemeente Breda, is bruikbaar en daarmee kan de bouw van het nieuwe gerechtsgebouw Breda officieel van start gaan.

1. start-bouw-rechtbank-breda--35.jpg
1. start-bouw-rechtbank-breda--35 - verkleind.jpg

Mijlpalen

Om bij deze mijlpalen stil te staan waren vertegenwoordigers van de drie gebruikers (rechtbank, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming), het Rijksvastgoedbedrijf, InBalans, de gemeente, maar ook belangstellende buurtbewoners bijeen op het bouwterrein aan de Stationslaan.

Veelbelovend

Volgens wethouder Alfred Arbouw van de gemeente Breda wordt het nieuwe gerechtsgebouw een blikvanger voor de stad Breda. Nu al heeft het een aanzuigende werking voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Belangstelling is er vanuit de advocatuur om zich in het gebied te vestigen en bijzonder veel investeerders hebben zich gemeld voor de verdere ontwikkelingsplannen van dit gebied. Arbouw prees het voorspoedige verloop van de vergunningverlening en het feit dat de omgevingsvergunning geen aanleiding heeft gegeven tot het indienen van bezwaren. Dit dankzij een zorgvuldige voorbereiding van het project, de inzet van het team van InBalans en de nauwe samenwerking van rijk, gemeente en consortium.

Plaatsvervangend Directeur-generaal Eva Klein Schiphorst van het Rijksvastgoedbedrijf noemde het uitzonderlijk dat vandaag het aanvangscertificaat al kon worden afgegeven, eerder dan in de planning was aangegeven. Het soepele verloop van dit pps-project schuilt volgens haar in de openheid, het commitment en het vertrouwen van alle partijen.

Namens InBalans wendde Frans Snaaijer, directeur VolkerWessels Integraal, zich met name tot de bouwvakkers. “Realiseer je dat jullie meebouwen aan een stukje historie voor de stad Breda”, aldus Frans Snaaijer. Hij vroeg hen daarnaast aandacht te hebben voor het veilig werken op de bouwplaats en tenslotte wenste hij hen veel succes bij de realisatie.

Symbolische start

Aansluitend aan het officiële gedeelte, ging het gezelschap verder het bouwterrein op voor de symbolische start van de werkzaamheden. Het bouwterrein was, door de regen van de afgelopen dagen, een grote modderpoel. De geplande inwerkingstelling van de Cutter Soil mix machine door Marieke Koek, president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, kwam hierdoor te vervallen. Aan de rand van het bouwterrein schepte ze met behulp van een graafmachine een eerste schep grond op die vervolgens door vertegenwoordigers van de gebruikers, het Rijksvastgoedbedrijf, InBalans en de gemeente in gereedstaande kruiwagens werden geschept. Het begin van de bouwput is hiermee gemaakt!

Daarna werd het glas geheven en een toast uitgebracht op een voorspoedige bouw, zodat in het voorjaar van 2018 het nieuwe gerechtsgebouw haar deuren kan openen.