Zoeken

Hart voor Tanzania

Donatie medische hulpmiddelen Het Slotervaart aan hartkliniek Moshi.

MedicomZes-Homij transformeerde het voormalige Slotervaartziekenhuis in Amsterdam naar Het Slotervaart. Veel van de medische apparatuur en hulpmiddelen waren niet meer bruikbaar binnen de nieuwe functies van Het Slotervaart en zijn daarom gedoneerd aan het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in Moshi, Tanzania. Lees mee over dit opmerkelijke initiatief.

Ricardo

“De link was snel gelegd. We demonteren hier waardevolle medische apparatuur en hulpmiddelen, dat nog prima bruikbaar is. Kan dat elders niet van waarde zijn?" 

Ricardo de Leeuw, hoofd realisatie

11 november 2019 legde het Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC) in Moshi, Tanzania, de eerste steen voor een nieuwe hart- en vaatkliniek. De kliniek werd gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen stichting ZGT Overzee en diverse Nederlandse werkgroepen, waaronder de talenten van Jong VolkerWessels. Drie jaar later, dankzij het waardevolle contact met ZGT Overzee, ontstond een nieuw initiatief: een donatie van medische apparatuur en hulpmiddelen van het voormalige Slotervaartziekenhuis in Amsterdam aan de kliniek in Tanzania. De medische apparatuur en hulpmiddelen waren niet meer bruikbaar binnen de nieuwe functies van Het Slotervaart.

Tanzania

Hartkliniek, Moshi

Ricardo de Leeuw, Hoofd Realisatie bij MedicomZes, was als Jong VolkerWessels lid al vanaf het begin betrokken bij het project en vertelt: "De kliniek wordt technisch uitgewerkt door lokale architecten en constructeurs en wordt gebouwd door lokale aannemers. Voorafgaand aan de bouw werd in Nederland een werkgroep gevormd om de plaatselijke ziekenhuisdirectie te ondersteunen. Niet alleen artsen, economen en andere vrijwilligers, maar ook bouwkundigen van Jong VolkerWessels, waaronder ikzelf, sloten zich aan. Een jaar lang dachten we intensief na over projectmanagement, ontwerp (zowel technisch als medisch) en de financiële haalbaarheid binnen de context van de economische en culturele situatie in Tanzania."

Tanzania

De donatie

De basis voor het contact tussen Ricardo, MedicomZes en ZGT Overzee werd gevormd tijdens dit project. Tijdens de sloopwerkzaamheden en renovatie van het Kruisgebouw van het voormalig Slotervaartziekenhuis kwam al snel het besef: waardevolle medische apparatuur, operatie- en behandelkamers die niet meer bruikbaar waren in de nieuwe zorgfuncties van het Kruisgebouw, konden in Moshi van onschatbare waarde zijn. 

Ricardo: “In een gezamenlijke inspanning met partners Zadelhoff, Het Slotervaart , ZGT Overzee en een aantal partners, demonteerden en verplaatsten we alles wat mogelijk bruikbaar was. Zelfs de oude restauranttafels zijn in containers overgebracht naar Moshi, Tanzania.”

Tanzania

Impact op de gezondheidzorg

Ricardo: “De gedoneerde hulpmiddelen vonden deels een plek in het bestaande ziekenhuis en deels in de hartunit. Voor het KCMC was dit van onschatbare waarde. Door de gedoneerde apparatuur een nieuw leven te geven kreeg het KCMC weer ruimte om in andere zorg te investeren. Onbetaalbaar in een ziekenhuisomgeving waar elke uitgave zorgvuldig wordt afgewogen. In Nederland hebben we honderd ziekenhuizen voor 17 miljoen mensen, waar bijna duizend cardiologen actief zijn. In schril contrast daarmee had het ziekenhuis in Moshi, met een verzorgingsgebied van 15 miljoen mensen, geen cardiovasculaire afdeling. De komst van deze afdeling en de medische hulpmiddelen waren daarom cruciaal.”

“Samen maken we het verschil en vele handen maken licht werk. Dat was het motto. De samenwerking laat zien hoe een gezamenlijke inspanning een diepgaande impact kan hebben op de wereldwijde gezondheidszorg. Een oprechte dankbaarheid gaat uit naar alle partners en vrijwilligers die dit project met hun inzet en toewijding mogelijk hebben gemaakt.”

Lees meer over hartvoortanzania.nl