Zoeken

Gezamenlijk komen tot de efficiëntste en veiligste oplossing

Visser & Smit Bouw en Royal HaskoningDHV in gesprek | Het aantal mensen dat via Schiphol reist, stijgt nog altijd. Om die groei optimaal op te vangen, wordt de Schiphol Vertrek & Lounge 1 opnieuw ingericht. Visser & Smit Bouw is onderdeel van het consortium ‘Operations First’ en verantwoordelijk voor de werkpakketten 3, 5 en 6b van deze grootschalige herontwikkeling. Ike van Rossum is senior constructeur bij Visser & Smit Bouw en als coördinerend constructeur en site engineer een belangrijke spil in het project. Hans van Gemerden is ontwerpleider bij Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, de huisadviseur constructies voor Schiphol. Door de complexiteit van het project hebben de mannen een mooie en intensieve samenwerking. Ze gaan erover in gesprek.

Ike van Rossum

Hans van Gemerden steekt van wal en vertelt hoe de samenwerking is ontstaan: “Het merendeel van wat verbouwd wordt op Schiphol, komt ter beoordeling of ter uitwerking bij ons terecht. Ike van Rossum vult aan: “We hebben elkaar leren kennen bij het Project HT1, de herontwikkeling van Vertrek & Lounge 1.”

Anticiperen op daadwerkelijk situatie

Inmiddels werken ze alweer geruime tijd samen. Hoe ziet de rolverdeling er precies uit? Hans van Gemerden legt uit: “Ik ben hoofdconstructeur en als adviseur verbonden aan de opdrachtgeverskant. Als Royal HaskoningDHV zijn we verantwoordelijk voor de ontwerpfase: het voorontwerp, het definitief ontwerp en het technische ontwerp. Ike is coördinerend constructeur voor VolkerWessels Bouw Schiphol, zij maken het uitvoeringsontwerp. Als hoofdconstructeur heb ik daar weer een toetsende en adviserende rol in. Ike van Rossum: “De voorbereiding van Hans is altijd erg goed, waardoor ik me volledig kan richten op optimalisatie. We hebben te maken met een as build situatie en werken op het oudste stukje van Schiphol, daterend uit 1967. Dat betekent bijvoorbeeld dat installaties niet altijd op de verwachte plek zitten, waardoor het ontwerp aangepast moet worden. Soms kunnen er dingen in het ontwerp ook net wat slimmer. Dat zijn vaak slechts kleine aanpassingen, maar ze zorgen er wel voor dat de uitvoering net wat efficiënter is of dat er minder overlast ontstaat voor de aanwezigen op Schiphol.”

Ike van Rossum

Ike van Rossum, senior constructeur bij Visser & Smit Bouw en Hans van Gemerden, ontwerpleider bij Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV

De taal van constructie

Uit alles blijkt dat er veel respect is tussen beide heren. Ike van Rossum “Omdat ik ook constructeur ben, weet ik hoe complex het is om een ontwerp te maken voor een bestaande situatie. Zeker op Schiphol waar je te maken hebt met ontzettend veel stakeholders en belangen. Hans van Gemerden: “De architect heeft een bepaalde visie waar je rekening mee houdt en bij elke aanpassing houd ik natuurlijk ook het grotere geheel van de constructie in de gaten.” Ike van Rossum: “We spreken beide de taal van constructie, dus ik begrijp wat Hans voor ogen heeft en Hans begrijpt aan de andere kant waarom ik soms een aanpassing wil.” Hans van Gemerden: “Samen komen we dan ook altijd tot een constructief goede, efficiënte en veilige oplossing. Er is veel openheid, directheid en begrip en dat werkt gewoon ontzettend goed.”

Hans: "Ik zou altijd een coördinerend constructeur inzetten, het werkt namelijk echt super."

De verbindende regisserende factor

In het project vervult Ike van Rossum de rol van coördinerend constructeur: “Dat houdt in dat ik alle stukken van de deelconstructeurs in de uitvoeringsfase controleer en dat alles ook daadwerkelijk op elkaar afgestemd is. Ik zorg dat alles is gewaarborgd en ben qua constructie eigenlijk de verbindende factor tussen de verschillende partijen. We zijn als hoofdaannemer de regisseur van de bouw en de rol van coördinerend constructeur hoort daarbij.” Hans van Gemerden is enthousiast: “Het heeft ontzettend veel meerwaarde voor een project. Het verloopt sneller en ik weet 100% zeker dat de constructieve veiligheid van de deelconstructies ook gegarandeerd is. De bouw is nu eenmaal versnipperd, je hebt gewoon iemand nodig die de samenhang bewaakt, zeker op de aansluitende delen. Ik zou altijd een coördinerend constructeur inzetten, het werkt namelijk echt super.”

Herontwikkeling Vertrek & Lounge 1

Het consortium ‘Operations First’ (Visser & Smit Bouw en ENGIE) is verantwoordelijk voor werkpakketten 3, 5 en 6b in het project HT1, de herontwikkeling van Vertrek & Lounge 1 op Schiphol. Om de capaciteit en doorstroming op de luchthaven te verbeteren worden er onder andere nieuwe stijg/daalpunten toegevoegd en wordt er een mezzanine gebouwd in Vertrek 1 voor meer vloeroppervlak voor incheckbalies. In het traject werd onder andere een bedrijfsrestaurant verplaatst. Schiphol moet volledig operationeel blijven. Dit betekent onder andere dat nieuwe aanlooproutes en stijg/daalpunten gecreëerd worden, voordat oude routes worden afgesloten.