Zoeken

Duurzaam bouwen vanuit de ontwerpfase

Duurzaam ondernemerschap is de basis van elke gezonde onderneming. Het is ook steeds vaker een randvoorwaarde of zelfs een onderscheidend gunningscriterium in tenders en projecten. Als Visser & Smit Bouw hebben we de ambitie om in 2030 klimaatneutraal, emissievrij te bouwen. Bovenop deze ambitie zien we de uitdaging om verder te kijken dan de bouwfase en gebouwen te realiseren met een minimale milieu- en klimaatimpact op lange termijn.

Marcel Romein

"Het gaat bovenal over ‘willen’. Over de intrinsieke interesse naar duurzaam bouwen, verder te denken dan de CO2 emissie en het energieverbruik."

Marcel Romein, commercieel manager Visser & Smit Bouw heeft het duurzaamheidsvraagstuk in zijn portefeuille: “Klimaatverandering en haar gevolgen is iets wat ons allemaal raakt, en waar we allemaal invloed op hebben. Het gaat bovenal over ‘willen’. Over de intrinsieke interesse naar duurzaam bouwen, verder te denken dan de CO2 -emissie en het energieverbruik. Dit doen we gelukkig niet alleen. Onder het motto #emissievrij 20230 richten we ons samen met de andere werkmaatschappijen binnen de VolkerWessels divisies op het reduceren van broeikasgassen in onze projecten en in onze bedrijfsvoering.”

“Duurzaam bouwen is meer dan energie besparen.”

Duurzaamheid in de ontwerpfase
Marcel: “In het van begin van mijn carrière (in de installatiewereld) dacht ik al: Duurzaam bouwen is meer dan energie besparen. Nu, werkend aan de ‘bouwkundige’ kant, zie ik de mogelijkheden ontstaan. Al in de ontwerp- en productiefase denken we na over materiaalgebruik, milieu-impact, afval en hoe we op die onderwerpen de emissie zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Onze kennis over duurzaam bouwen komt op dit moment met name voort uit de industriesector en zetten we door naar de utilitaire markt, zoals hoogbouw, ziekenhuisbouw en onderwijsgebouwen.”

“Voor één van onze industriële projecten hebben we de uitdaging meegekregen om te bouwen met een positieve footprint. Als aannemer moeten we het gebouw dan zo realiseren dat alles wat we aan grondstoffen delven, aan materialen produceren en materiaal gebruiken, minder emissie geeft dan het gebouw ‘in gebruik’ gaat uitstoten. Zo gaan we al in het ontwerp op zoek naar grondstoffen met een een lage MKI (Milieu Kosten Impact) om circulair te kunnen bouwen. Zoals hergebruik en minimaliseren van materialen, demontabel ontwerpen en het toepassen van houten constructies in plaats van beton of staal. In de ontwerpfase kijken we ook hoe we het gebouw emissievrij kunnen bouwen.”

Elektrificatie, de weg naar emissievrij bouwen
“Om onze ambitie #emissievrij2030 waar te maken proberen we stap voor stap, elk project duurzamer, klimaat- en milieuvriendelijker te realiseren. De weg naar emissievrij bouwen loopt met name via elektrificatie van materieel, zoals onze waterstofgeneratoren, elektrische kranen, walsen en hoogwerkers etc. We kunnen nu al zeggen dat ongeveer 73% van ons materieel geëlektrificeerd is. Hiermee hebben we al een grote stap voorwaarts gemaakt en liggen we op planning als het gaat om het behalen van onze ambities.”

“De leercurve is enorm.”

Inhouse Duurzaamheids Database
“Om duurzaam te kunnen bouwen gaan we op zoek naar grondstoffen, producten en materialen met een lage Milieu Kosten Impact (MKI)- en hoge LCA-waarde. Hiervoor maken we gebruik van de Nationale Milieudatabase en zijn we een database aan het inrichten met alle fundamentele gegevens van functionaliteit, beschikbaarheid, kosten en levertijd. We werken dagelijks aan deze database. De leercurve is enorm. We slagen er ook in om onze leveranciers te stimuleren om voor hun producten en diensten een MKI/LCA op te stellen en deze te optimaliseren. Zo gebruiken we tegenwoordig bijvoorbeeld met waterstof geproduceerd staal. Gebruikt staal wordt omgesmolten tot nieuw staal, bij voorkeur met groene waterstof. De CO2-uitstoot komt dan nog uit de tijd dat het staal gewonnen werd, toen het nog grondstof was. Dat kan wel 50 jaar geleden zijn.”

The Big 5
“Stap voor stap beter, zo gaan we de ambitie waarmaken. Ik zie nog heel veel mogelijkheden. Zo hebben we onlangs het ‘Big 5’-model geïntroduceerd. Met behulp van een zwaartepuntanalyse op het basisontwerp zijn we nu in staat de top 5 hoogste MKI-componenten te benoemen. Dit doen we voor onze industrieklanten, maar ook voor utilitaire gebouwen binnen de industrie.”

“Duurzaamheid verder verankeren in onze manier van bouwen doen we met name door gelijkgestemde partijen, met de dezelfde #emissievrij2030 ambitie en die dezelfde leercurve doorgaan naar ons toe te trekken. Ook zullen we onze leveranciers nog meer stimuleren om materialen te leveren met een minimale of geen milieu-impact. Dit zonder afbreuk te doen aan functionaliteit, beschikbaarheid en kwaliteit.”

Marcel Romein