Zoeken
Integrale projectbeheersing

Integrale projectbeheersing

Voor beheersbare en succesvolle bouwprojecten

Projectbeheersing is de sleutel tot het behouden van overzicht, het minimaliseren van risico's en het waarborgen van de beheersbaarheid van projecten. Het zorgt ervoor dat onze projecten op schema, conform de overeengekomen voorwaarden en binnen het budget worden afgerond.

Elementen van effectieve projectbeheersing

Project Start Up (PSU) en Project Follow Ups (PFU’s) | Met opdrachtgever, adviseurs, bouwer, co-makers en partners. Bevordert onderling begrip, uitwisseling van kennis en ervaring, bewustwording van elkaars doelen en resulteert bouwplaatsregels en KAM-projectplannen. 

Weekly Stands | Operationeel overleg met de bouwer, co-makers, partners en leveranciers. Met nadruk op veiligheidscoördinatie en omgevingsmanagement als vaste agendapunten.

Daily Stands | Operationeel overleg met alle betrokken partijen op de werkvloer. Met nadruk op veiligheidscoördinatie en omgevingsmanagement als vaste agendapunten.

Integrale projectbeheersing
Integrale projectbeheersing

Onze pijlers van projectbeheersing

De bouwsector is een uitdagende omgeving waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. In deze dynamische setting kunnen projecten met goede communicatie en samenwerking succesvol en efficiënt worden afgerond, wat bijdraagt aan een tijdige oplevering binnen het budget.

 • Risicomanagement

  Het identificeren en beheersen van risico's om onverwachte obstakels te minimaliseren en het project op het juiste spoor te houden.

  risc management
 • Change Management

  Veranderingen in projecten zijn onvermijdelijk. Wij zorgen ervoor dat deze veranderingen worden gecontroleerd en geïmplementeerd, zonder verstoring van de planning.

  change management
 • Voortgangs- rapportages

  Door periodiek de voortgang te beoordelen en te documenteren, bevorderen we openheid en geven we inzicht in eventuele afwijkingen van de planning.
   

  Voortgangsrapportage
 • Prognoses

  Het opstellen van realistische voorspellingen stelt ons in staat om potentiële uitdagingen vooraf te voorzien en proactief te handelen om het project op het juiste spoor te houden. 

  Prognose