Zoeken
Contractvormen

Contractvormen

Invloed & verantwoordelijkheid goed geregeld

Utiliteitsbouw, luchthavens, ziekenhuizen, elektriciteit, water, gas, food en de (petro)chemische industrie: Visser & Smit Bouw is van alle markten thuis. Elke sector heeft vaak zijn eigen en complexe dynamiek. Dat geldt ook voor de contractvormen en samenwerkingsverbanden.

Ontdek de juiste contractvorm voor uw project

De keuze van de juiste contractvorm is cruciaal voor het succes van het project. Contractvormen in de bouw variëren afhankelijk van projectgrootte en complexiteit. De mogelijkheden zijn talrijk en kunnen grofweg in drie categorieën ingedeeld worden:

 • 1. Het Traditionele Model

  Hierbij stuurt de opdrachtgever zelf de architect, aannemer en eventuele andere adviseurs aan. Opdrachtgever behoudt maximale controle, maar draagt ook de verantwoordelijkheid voor een correcte oplevering volgens de eisen en vergunningen. In dit model blijft de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever en ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij de aannemer. Hierbij werken wij veelal samen op basis van de UAV 2012.

  Informatiebeheer
 • 2. Het Bouwteam-Model

  Dit is een samenwerking tussen de opdrachtgever, adviseurs van opdrachtgever en aannemer. De aannemer brengt zijn expertise al in tijdens de ontwerpfase, met nadruk op de uitvoerbaarheid en bouwkosten. Hierdoor kan de opdrachtgever optimaal profiteren van de beschikbare marktkennis ten gunste van het project. Ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheden blijven echter gescheiden. De afspraken worden veelal vastgelegd in een bouwteamovereenkomst op basis van de DNR 2011 en een aannemingsovereenkomst, waarop de UAV 2012 van toepassing worden verklaard.

  Innovaties
 • 3. Geïntegreerde Modellen

  In deze contractvorm draagt de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk het ontwerp en de realisatie over aan ons als de aannemer/opdrachtnemer. Voorbeelden zijn Design & Build, Engineering & Build of Turnkey-projecten. Opdrachtgever heeft ons dan veelal op basis van een gedetailleerd Programma van Eisen of Definitief Ontwerp geselecteerd. Als opdrachtnemer zijn wij vervolgens verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de realisatie. De afspraken leggen we vast conform de UAV-GC 2005, maar we beschikken eveneens over expertise in Angelsaksische contractvormen, zoals FIDIC en NEC 3.

  Digitalisering
Contractvormen

De meest geschikte contractvorm of samenwerkingsverband is maatwerk.

Het komt regelmatig voor dat wij onze opdrachtgevers adviseren op het gebied van de contractvormkeuze. Samen beoordelen we de complexiteit van het project, de risico’s en uw voorkeur voor betrokkenheid tijdens het bouwproces. We bieden gepast advies en begeleiding om de juiste keuze te maken. Vervolgens assisteren we bij de juridisch correcte vertaling, waarbij we zorgen voor een soepele overgang naar de volgende stappen in het bouwproject.