Zoeken
01. FC revalidatie droger23.JPG

Vitalisering droger 23 FrieslandCampina

Bouw van de nieuwe poederlijn in een bestaande fabriekshal.

Hergebruik

In 2002 is de voormalige droger ontmanteld en tot de uitvoering van onze werkzaamheden is er geen bedrijfsactiviteit meer geweest. In juli 2011 is gestart met de bouw van de nieuwe poederlijn met een geplande verwerking van 180 miljoen kg melk per jaar. Voor een deel is gebruik gemaakt van bestaande componenten. Daarom maakte de asbestsanerings- en sloopwerkzaamheden een belangrijk deel uit van dit project.

Het project bestond verder uit het coaten van staalconstructies en het vervangen van de binnengevelbeplating van het bestaande drogergebouw. In de naastgelegen fabriekshal is een nieuwe betonconstructie met een betonvloer op 14 meter hoogte aangebracht. De bestaande staalconstructie is aangepast en het dak is vervangen. De overige werkzaamheden bestonden uit het opbouwen van het trappenhuis met liftschacht en de afwerking van het gebouw.

Logistieke planning

Tijdens onze werkzaamheden moest het fabrieks- en productieproces ongehinderd kunnen doorgaan. Bij dit project was de logistiek en omgevingsmanagement van cruciaal belang. De bestaande fabriekshal is namelijk aan één zijde ingesloten door de fabriek zelf en aan de andere zijde door een kanaal. Om de zware delen in de fabriekshal te kunnen krijgen was een grote zware torenkraan nodig, die in het kanaal gefundeerd moest worden.

Logistieke planning

Tijdens onze werkzaamheden moest het fabrieks- en productieproces ongehinderd kunnen doorgaan. Bij dit project was de logistiek en omgevingsmanagement van cruciaal belang. De bestaande fabriekshal is namelijk aan één zijde ingesloten door de fabriek zelf en aan de andere zijde door een kanaal. Om de zware delen in de fabriekshal te kunnen krijgen was een grote zware torenkraan nodig, die in het kanaal gefundeerd moest worden.