Zoeken
01. Steampipe.jpg

Stedin 'Steampipe' Common Carrier Botlek

Het koppelen van de fabrieken in de Botlek met een gedeelde stoomleiding.

Samen overproductie levelen met tekorten

Gestimuleerd door milieudoelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam is dit project ontstaan. Er is een netwerk aangelegd ten behoeve van stoomuitwisseling tussen bedrijven die overschot hebben van stoom (en dus lozen), en bedrijven die voor eigen proces stoom nodig. Dit levert een enorme reductie van CO2-uitstoot op in de Botlek regio. 

De overproductie wordt doorgegeven aan bedrijven met een tekort, die daarom zelf niet meer zelf hoeven te produceren met eigen ketels en fossiele brandstoffen (CO2-uitstoot). Door de onderlinge inbreng en afname van stoom ontstaat een lokale 'Common Carrier'.

Visser & Smit Bouw voerde de volgende werkzaamheden uit:

  • Constructability-onderzoeken tracé + ontwerp:
    Voorgraven tracé en overleg stakeholders (leidingbureau, leidingeigenaren, terreineigenaren)
  • Milieuonderzoeken/plannen van aanpak en verzorgen DCMR beschikkingen;
  • Wabo-vergunningaanvragen opstellen;
  • Engineering civiel scope: funderingspalen, funderingen, leidingkespen, betonwerk algemeen, leidingbruggen, afwerkingen.