Zoeken
Zuidas Amsterdam

Proef verwijderen groutankers WTC Amsterdam

Ruim baan voor tunnelbouw

De ambities op de Zuidas zijn enorm! Van station Zuid wordt momenteel een hoogwaardig OV-knooppunt gemaakt. De stations en passages worden uitgebreid. Om het spoor te verbeden en de leefbaarheid te verhogen wordt ook de A10 in de toekomst ondertunneld.

Over het project

De start van de ondertunneling staat gepland voor begin 2027. De gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok treffen momenteel voorbereidingen, zoals bouwrijp maken. Als adviseur en beoogde aannemerscombinatie van de grootschalige renovatie en nieuwbouw WTC is Visser & Smit Bouw al enkele jaren betrokken. 

Het WTC is in de jaren ‘80 gebouwd met permanente damwanden (polderprincipe) en tijdelijke groutankers. De groutankers (bestaande uit ronde staven van 32mm) zijn spanningsloos achtergebleven en zitten nu, net als vele kabels en leidingen, in de weg. Wij hebben een advies uitgebracht hoe deze te verwijderen en een opdracht gekregen om een proef uit te voeren van 9 strekkende meter. De intentie is er ook om volgend jaar de resterende 191 meter uit te voeren.

De werkzaamheden

•             Omleggen en verwijderen van kabels en leidingen.
•             Doorboren van de ankers op ca. 8m diepte. Dit wordt uitgevoerd met een holle boor en 
               bentoniet spoeling, zodat grond niet wordt geroerd.
•             Het drukken van damwanden in de boorsleuf en toepassen van een stempelraam.
•             Droge ontgraving en weghalen ankerstaven.
•             Een hoogwaardige aanvulling t.b.v. realisatie diepwand in de toekomst.
•             Herstellen maaiveld inrichting