Zoeken
render HGH 1.jpg

Het Gelders Huis

Namens het consortium In Domu Nova hebben wij de monumentale huisvesting van de provincie Gelderland aangepast. Wij hebben gezorgd voor moderne en duurzame huisvesting. Naast het al bestaande Huis der Provincie hebben wij een nieuw gebouw gerealiseerd.

Moderne huisvesting

Belangrijke waarde, zowel voor het ontwerp van het Gelders Huis als de provinciale organisatie, zijn transparantie, toegankelijkheid, verbinden, en samenwerken. De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw. De provincie kiest voor duurzame, energiezuinige en efficiënte huisvesting. De nieuwe ruimte voldoet aan de moderne eisen op het gebied van energiegebruik, veiligheid en techniek. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met toekomstig onderhoud en door het innovatief toepassen van moderne materialen blijven de onderhoudskosten zo laag mogelijk.

Monumentaal Gesamtkunstwerk

Het Huis der Provincie is een waar Gesamtkunstwerk uit de wederopbouwperiode. In een periode van schaarste aan materialen is met baksteen en veel vakmanschap een waar kunstwerk gemaakt. De identiteit van de provincie als organisatie is daarom sterk verweven met dit monument, de vormgeving werd dan ook doorgetrokken naar de nieuwbouw. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het Huis der Provincie en zijn er verbindingen gemaakt tussen het provinciehuis en de nieuwbouw. Naast de realisatie van een centraal vergadercentrum, werd er een atriumdak gebouwd met een bijzonder vormgegeving die het binnenhof overkapt.

Multifunctioneel en toekomstbestendig

De nieuwe huisvesting functioneert als een samenhangend geheel en straalt dat ook uit zowel in interieur als in de uitstraling naar de stad. Vier luchtbruggen, die tevens fungeren als (flexibele) werkplekken, verbinden de gebouwen ruimtelijk en functioneel met elkaar, waardoor de logistieke samenhang is gegarandeerd. Het binnenhof wordt overkapt met een duurzaam dak van kunststof luchtkussens (ETFE-dak). Deze bijzondere overkapping zorgt voor een verlaging van het energieverbruik van het gehele complex, geeft het binnenhof een eigentijdse allure en maakt het multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten. Het monument wordt hiermee niet alleen duurzamer, maar kan ook beter behouden blijven voor de toekomst. De totale omvang van de revitalisatie van de bestaande huisvesting kwam uit op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak (Huis der Provincie en de Sabelspoort). De nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C had een vloeroppervlakte van circa 13.000 m².

PPS-contract

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vond plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar, waarin alle nazorg wordt afgehandeld door ons. Gebruikers van het gebouw worden zo compleet gefaciliteerd en kunnen zich richten op hun eigen primaire proces en hebben geen omkijken naar het vastgoed of de diensten.