Zoeken
05. Boekelermeer - Status dec 2013.JPG

Gasbehandelingsinstallatie Boekelermeer-Zuid

.

Gasbehandelingsinstallatie

Het gas dat naar boven wordt gebracht in Bergermeer wordt behandeld in de gasbehandelingsinstallatie. Deze installatie zorgt voor de gasbehandeling en compressie van het gas. Voor de bouw van de installatie zijn er verschillende werkzaamheden gerealiseerd. Zo hebben we de procesgebouwen uitgevoerd met een compressor, substation, en DPCU. Daarnaast is het bedieningsgebouw opgetrokken met een werkplaats. Verdere terreininrichting waren ook onderdeel van het project, zo hebben wij pijpenbruggen, fundering voor de 'Ventstack', diverse putten, opslagtanks voor condensaat, een tent voor het laden van condensaat, een bluswater vijver, en een portiersloge met poort aangelegd.

Inpassen in de bedrijvigheid

De terreininrichting ging verder dan het terrein zelf. Zo waren wij verantwoordelijk voor de aanleg van pijpleidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie en tussen de behandelingsinstallatie en het gastransportnet. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder strenge veiligheidseisen en er moest rekening worden gehouden met het omliggend natuurgebied.