Zoeken
DJI_0072-bewerkt.jpg

CollectieCentrum Nederland

Het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vormen samen het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort. Het gezamenlijke depot voor de rijkscollecties is ruim 31.000 m2 bvo.

Synergie

De huidige depots zijn nu over diverse locaties verspreid en voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van collectiebeheer. De gezamenlijke nieuwbouw realiseert duurzaam beheer en behoud van de rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid. In het CC NL komen 675.000 objecten samen, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Naast optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, bevordert het CC NL de mobiliteit tussen de collecties. Collegamusea zijn welkom voor bruiklenen. Ook is het een studiecentrum voor onderzoekers en studenten. Het gebouw wordt niet opengesteld voor het grote publiek.

Een centrale plek

Het CC NL is gerealiseerd in Amersfoort, dicht bij NS-station Amersfoort-Vathorst en gelegen aan de A28. Een centrale plek in Nederland die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer voor medewerkers, en over de snelweg voor transporten van objecten. Er is genoeg ruimte voor het grote gebouw, de ligging is boven NAP en niet in een overstroomgebied van rivier of kanaal.

Duurzaamheid

Het CC NL is gecertificeerd middels de BREEAM-NL systematiek en heeft het ontwerpcertificaat BREEAM Outstanding behaald, de hoogst mogelijke certificering voor de ontwerpfase.

Uitgangspunt voor het ontwerp is het principe ‘geen installaties, tenzij strikt noodzakelijk’. Het gebouw creëert zo veel mogelijk zelf het vereiste klimaat. Zo is de vloer van de begane grond niet geïsoleerd, waardoor op passieve wijze gebruik gemaakt kan worden van de warmte en koude van de onderliggende aardlagen. Op de etages van het depot wordt betonkernactivering toegepast.

Een grote vermindering van het energieverbruik wordt gerealiseerd dankzij het toepassen van de nieuwste inzichten rondom temperatuur- en RV-bandbreedtes voor het behoud van museale collecties. Door de stringente normen uit het verleden los te laten en nieuw verworven wetenschappelijk onderbouwde inzichten toe te passen, zijn de klimaatbandbreedtes groter geworden. Hierdoor hoeven grote, dure en energieverslindende installaties niet of nauwelijks te worden toegepast.

Over het ontwerp

Het compacte gebouw kent weinig buitenoppervlak, is vrij indeelbaar en uitbreidbaar en biedt bovenal een prettige werkomgeving. Het kent een volumeopbouw met  een 'kop’, ‘hals’ en ‘romp’. Het eigenlijke depot, de ‘romp’, bestaat uit een vierlaags volume dat vanwege betonkernactivering met lucht over alle lagen geschikt is voor zowel een traditionele klimatisering als het Hollands klimaatmodel. Een voorliggend enkellaags bouwdeel met een vergelijkbare vierkante footprint bevat met een heldere logistiek en aangename, daglichtrijke werkruimten het programma van de ‘hals’. De ‘kop’ vormt een volledig transparant segment vooraan, dat zowel de medewerkers als bezoekers verwelkomt.

Het depot heeft grote overspanningen en is hierdoor volledig flexibel indeelbaar. Tussen de ‘kop’ met de entreefuncties en de ‘hals’ met het medewerkers-programma ligt een riante, beveiligde patio die aansluitend op de lokale natuur is ingericht. De conserverings- en restauratieateliers zijn via deze patio en daklichten voorzien van noorderlicht. De hals vormt een prettige werkomgeving met ruim voldoende, doch niet-storend en desgewenst weerbaar daglicht.

CollectieCentrum Nederland in beeld

Bekijk hier de video van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit laat zien dat het samenbrengen van de vier collecties en de samenwerking tussen de partners het CC NL uniek maakt in de wereld.