Zoeken

Visser & Smit Bouw en HOMIJ Technische Installaties realiseren Inholland Sluisbuurt

Hogeschool Inholland en Bouwcombinatie Visser & Smit Bouw | HOMIJ Technische Installaties hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe onderwijslocatie in de Sluisbuurt op het Amsterdamse Zeeburgereiland.

Foto tbv persbericht-verkleind.JPG
Foto tbv persbericht-verkleind.JPG
Mieke van den Berg, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, Bart van Eijk, algemeen directeur van Visser & Smit Bouw, en Ruud van Zijl, directeur van HOMIJ Technische Installaties, ondertekenden de aannemersovereenkomst.

Stralend middelpunt

Hiermee koerst Inholland af op een ingebruikname van het gebouw in de zomer van 2024. Als een van de eerste ‘bewoners’ van deze nieuwe wijk wil Inholland met het gebouw en alle onderwijsactiviteiten een innovatiegebied creëren, een stralend middelpunt aan de oevers van het IJ. 

Bouwvoorbereidingen gestart

De bouwcombinatie is begin november gestart met de eerste bouwvoorbereidingen voor het nieuwe, door architectenbureau cepezed ontworpen onderwijsgebouw van circa 31.000 m2. In deze toekomstige ‘smart building’ met flexibele indeling wordt energie opgewekt en daglicht en buitenventilatie binnengehaald. Een van de blikvangers wordt de grote hoeveelheid beplanting op het dak. De high-tech laboratoria van de Life Sciences-opleidingen zullen worden gedeeld met het ROC van Amsterdam. Dit bevordert een soepele doorstroom van mbo’ers naar het hbo.

Hét onderwijsgebouw van de toekomst

Door (bijna) alle opleidingen uit Amsterdam en Diemen in één modern en duurzaam gebouw onder te brengen, versterkt Inholland de onderlinge samenwerking en onderwijsinnovatie. De hogeschool wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk, stad en regio die doorgaans om een interdisciplinaire samenwerking vragen.

Persbericht

Klik hier om het persbericht te lezen.