Zoeken

(Ver)nieuwbouw OK’s AMC Amsterdam

Na 30 jaar intensief gebruik wordt het Operatiecentrum van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam volledig vernieuwd. MedicomZes vervult daarbij de rol van bouwer en coördinerend aannemer. Er worden 20 nieuwe operatiekamers gebouwd op de plaats waar 20 operatiekamers staan. In 5 uitvoeringsfases worden 18 standaard en 2 hybride operatiekamers gerealiseerd. Aan het einde van fase 4 is wel duidelijk dat de integrale benadering in dit bouwtraject een groot succes is.

IMG_1393.jpg

De kern van het succes is een optimale afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het gezamenlijke doel was het waarborgen van de (patiënt)veiligheid en risicobeheersing, oftewel: het ziekenhuis op een veilige manier operationeel houden. Risicomanagement was daarbij het sleutelwoord.

Op 2 april werd door de betrokken partijen een mini-symposium over het OK-complex georganiseerd, waar uitgebreid werd ingegaan op het ontwerp, de realisatie en het risicomanagement. Naar aanleiding van dit symposium heeft het vakblad FMT Gezondheidszorg in haar laatste nummer een artikel gewijd aan het ontwerp- en realisatieproces van de (ver)nieuwbouw van de operatiekamers in het AMC. Het artikel is te vinden in de bijlage.

Inmiddels is fase 4 bijna opgeleverd, waardoor het AMC over 16 nieuwe operatiekamers beschikt en gestart kan worden met de laatste fase, de fase met de hybride röntgeninterventiekamers.