Zoeken

Samen het verschil maken

Hun bouwkundig hart gaat sneller kloppen van grootse, bijzondere en complexe projecten. En het is juist op deze werken dat ze elkaar steeds vaker vinden en versterken. Het is vooral de uitdaging die hen verbindt. Vincent Ketting – partner bij architectenbureau EGM – en Maarten Baan – Hoofd ontwerp- en engineersafdeling bij Visser & Smit Bouw over de waarde en kracht van de samenwerking tussen adviseur en aannemer.

Maarten Baan

‘Toen ik hier vanmorgen binnenkwam, werd ik meteen enthousiast begroet door verschillende mensen van EGM’, glimlacht Maarten. ‘Het voelt altijd vertrouwd. Bijna als collega’s.’ Het voorbeeld is tekenend voor de sfeer en onderlinge verstandhouding tussen de bedrijven: ontspannen, vriendschappelijk en vol wederzijds respect. Ook Vincent onderschrijft dit: ‘We schuiven soms aan bij een overleg of vergadering en zijn dan inderdaad net collega’s. Het samen optrekken en de vrijheid die we van Visser & Smit Bouw krijgen, zorgen voor een goede band.’

Bouwkundige uitdaging

Het contact tussen Visser & Smit Bouw en EGM lag er al, maar het was bij een project op Amsterdam Airport Schiphol dat Maarten en Vincent voor het eerst met elkaar samenwerkten. ‘We hadden extra capaciteit nodig voor de uitwerking van het ontwerp’, schetst Maarten. ‘En die vonden we bij EGM.’ Dat was niet geheel toevallig, want in 2015 lanceerde de architect uit Dordrecht een nieuw bedrijfsonderdeel. ‘Wij kwamen tot de conclusie dat onze kennis en ervaring niet alleen voor onze eigen projecten van waarde zijn, maar ook voor externe werken. Met Powered by EGM ondersteunen we partijen met onder andere engineering en BIM-uitwerking’, legt Vincent uit. ‘We werken bij voorkeur aan projecten met een bouwkundige uitdaging waarbij onze kennis écht van toegevoegde waarde is. Bij Visser & Smit Bouw vinden we die projecten.’

Maarten Baan

Vincent Ketting – partner bij architectenbureau EGM – en Maarten Baan – Hoofd ontwerp- en engineersafdeling bij Visser & Smit Bouw

Aanvullen en versterken

In praktijk komt het nog vaak voor dat projecten na een voorlopig ontwerp of soms een definitief ontwerp verhuizen van de architect naar het ontwerpbureau van de aannemer. Zowel Vincent als Maarten zien zo’n harde overgang liever niet. Ze hechten veel meer waarde aan een samenwerking gedurende het hele project, zodat kennis zo min mogelijk verloren gaat. ‘Ieder brengt zijn eigen specialisme in, maar waarom moet dat zo gefragmenteerd? We hebben veel meer baat bij ketenintegratie’, vindt Maarten. ‘Door onze kennis van zowel ontwerp als uitvoering, vormt onze afdeling de brug tussen die beide disciplines. Dat is voor EGM heel waardevol. Anderzijds kijken de mensen van EGM natuurlijk veel meer vanuit het oogpunt van de architect naar het ontwerp. Daar doen wij weer ons voordeel mee. We kunnen elkaar op deze manier aanvullen en versterken. Na elkaar wordt met elkaar!’ Vincent is het daarmee eens. Hij constateert zelfs dat andere architecten het prettig vinden wanneer EGM aanschuift. ‘Als architectenbureau zijn onze technische mensen gewend om concepten uit te werken. Het is onze kracht om plannen maakbaar te krijgen door beeldgericht te detailleren, zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. Dat wordt gewaardeerd.’

"Na elkaar wordt met elkaar!"

Ontwerp centraal

Door de samenwerking is er ook veel sneller duidelijkheid over de haalbaarheid van een project. Maarten: ‘Wij hebben kennis van kosten en uitvoerbaarheid. Wanneer je dan pas later bij een project aansluit, moet je soms constateren dat een project financieel niet haalbaar is. Als we eerder aan tafel zitten, kunnen we dat voor zijn.’ Vincent beaamt dat. ‘De aannemer geeft aan dat het goedkoper moet, terwijl de architect het ontwerp in stand wil houden. Wij gaan dan graag het gesprek aan om te kijken welke punten in het ontwerp van belang zijn. Hoe kunnen we het tóch maken en houden we tegelijkertijd het oorspronkelijke ontwerp overeind? Het is mooi om daar samen met Visser & Smit Bouw een oplossing voor te vinden.’

Drive en kennis

Buiten de voorkeur voor uitdagende projecten, is er nog iets dat beide bedrijven verbindt: de kennis van BIM. Zowel EGM als Visser & Smit Bouw is ervan overtuigd dat er in de keten pas optimaal gepresteerd kan worden als het ontwerp klopt, het model goed is en alle disciplines op elkaar zijn afgestemd. ‘Kennis is daarin leidend’, vinden beide heren. Dus niet eerst het model optuigen, maar beginnen met het verzamelen van alle noodzakelijke data. ‘Dat zit bij Visser & Smit Bouw wel goed’, ervaart Vincent. ‘De engineeringsafdeling is van hoog niveau met een sterke focus op projecten. Daar zitten veel raakvlakken met onze eigen organisatie.’ Als de mogelijkheid zich voordoet, werken de bedrijven daarom graag vaker samen. Zeker op overlappende sectoren zoals de zorg en hoog technische omgevingen. Vincent: ‘We hebben veel ervaring op die gebieden en kunnen daar met onze kennis het verschil maken.’ Ook Maarten heeft vertrouwen in een intensievere samenwerking: ‘Ik heb EGM leren kennen als een organisatie met drive en heel veel kennis van zaken. Natuurlijk wil je zo’n partij graag in een vroeg stadium aan tafel. Als de ruimte er is, zie ik ons zeker vaker gezamenlijk optrekken!’