Zoeken

Opdrachtverlening Huis der Provincie Arnhem

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Huis der Provincie gegund. Dit komt voort uit de aanbestedingsprocedure die op 14 november 2013 middels een aankondiging is gestart.

render HGH 1.jpg

De bieding van iDNova voldoet aan de door de provincie gestelde eisen en wensen en past binnen de vastgestelde financiële kaders. De definitieve contractondertekening, ‘contract close’, is medio februari 2015 gepland.

De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit zijn tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis. De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw.

 

Door de interactie tussen de drie gebouwen – Sabelspoort, Huis der Provincie (HdP) en Nieuwbouw – vertelt het ensemble het verhaal van de provinciale organisatie. Het ontwerp vormt een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel en het begrip ‘verbinden’ is leidend voor het gehele gebouwontwerp. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het HdP en worden verbindingen gemaakt tussen het HdP en de nieuwbouw. Ook wordt er een centraal vergadercentrum gerealiseerd. Een met een bijzonder vormgegeven atriumdak overkapt binnenhof functioneert straks als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. Deze overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten.

 

Door te kiezen voor een nieuwbouwdeel in plaats van het behouden van Rijnstate wordt vele malen beter voldaan aan de comforteisen van lucht, licht, ruimte, materiaalgebruik en flexibiliteit. Het gebouw kent een hoge mate van indelings- en gebruiksflexibiliteit waardoor het kan meebewegen met organisatieveranderingen. Zo blijft het decennialang hét provinciehuis met een optimale, eigentijdse functionaliteit en nationale allure.

 

Het project wordt in 2015 en 2016 gerealiseerd op de locatie van het huidige Huis der Provincie en de Sabelspoort en op het terrein ten oosten van het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem.

PPS-contract

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova)

Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:

 

VolkerWessels Integraal B.V. (integraal projectmanagement)

Team V Architectuur B.V. (ontwerp)

OTH architecten (Het Nieuwe Werken en interieurontwerp)

DGMR (bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid)

Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. (stedenbouw en landschap)

Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek (installaties)

Bartels Ingenieursbureau (constructie)

Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. (bouw, beheer en onderhoud)

Visser & Smit Bouw B.V. (bouw, beheer en onderhoud)

HOMIJ Technische Installaties B.V. (installaties, beheer en onderhoud)

PCH Integrated Facility Management & Services B.V. (facilitair)

Architectenbureau Fritz (adviseur restauratie en onderhoud monument)