Zoeken

Nieuw pekellokaal voor FrieslandCampina Lutjewinkel

De start van een nieuw project!

Visser & Smit Bouw heeft opdracht gekregen van FrieslandCampina voor het uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden voor het pekelproject in Lutjewinkel. De bouw van een nieuw pekellokaal wordt gerealiseerd op de locatie in Lutjewinkel, waar al meer dan 100 jaar de echte Noord-Hollandse Goudse kaas wordt geproduceerd.

Lutjewinkel

Voorbereidingen in volle gang

Het project bestaat uit de bouw van een pekellokaal, samen met een vierlaags gebouw met kantine, technische dienst en enkele kantoren. Dit alles zal verrijzen op een operationele plant, waar de ruimte schaars is en de ambities hoog om de doorgaande kaasproductie op de locatie zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de nieuwbouwwerkzaamheden. 

Het nieuwe pekellokaal voldoet aan de hoge voedsel hygiënische- en duurzaamheidseisen en zorgt voor een optimale kaasproductiecapaciteit voor de wereldberoemde “Lutjewinkel 1916” kazen.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en we kijken uit naar de voltooiing rond medio 2025.