Zoeken

MedicomZes bouwt nieuwe operatiekamers voor Universitair Medisch Centrum Utrecht

Op 21 oktober 2013 is de bouw van 21 operatiekamers officieel van start gegaan. In juli is door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) officieel opdracht gegeven aan Immega – een samenwerking tussen Imtech, MedicomZes en Van Galen – voor de engineering en de integrale gefaseerde uitvoering (inclusief alle installaties) van de inpandige nieuwbouw van 21 operatiekamers voor het Chirurgisch Behandel Centrum en het Innovatief Operatie Centrum. Er wordt gestart met de vervangende nieuwbouw voor het Chirurgisch Behandel Centrum op de begane grond. Vervolgens is het Innovatief Operatie Centrum op de vierde verdieping aan de beurt.

ai UMC Utrecht - architect vermelden bij gebruik.jpg

Over het project

Het Chirurgisch Behandel Centrum (9 operatiekamers) wordt een operatiecentrum voor alle in te plannen zorg. In het Innovatief Operatie Centrum (12 operatiekamers) worden operaties uitgevoerd voor acute zorg. De totale omvang van dit logistieke complexe project bedraagt ongeveer 10.000 m2. De gefaseerde uitvoering vindt plaats in het volledig operationeel ziekenhuis.

Het UMC Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Met ruim 10.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen. De kernactiviteiten van het UMC Utrecht zijn: het bieden van zorg waar bijzondere kennis en expertise voor nodig is, het verrichten van toonaangevend wetenschappelijk onderzoek en het bieden van uitstekend onderwijs en opleiding aan studenten, artsen, onderzoekers en andere zorgverleners.

Het project wordt uitgevoerd door de samenwerking Immega (Imtech, MedicomZes, Van Galen), waarbij MedicomZes penvoerder is, en zal naar verwachting begin 2016 worden opgeleverd.