Zoeken
Planeet

Energie- en CO2-bewust

Wij zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten van invloed zijn op de leefomgeving. Het milieu en de zorg voor de wereld van morgen is ook onze verantwoordelijkheid. Emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten… ons milieumanagementsysteem helpt ons de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen. Het systeem is NEN-EN-ISO-14001:2015 en CO2-bewust niveau 4 gecertificeerd en wordt periodiek door onafhankelijke instanties getoetst.

MKI

Energie- en CO2-bewust

Bij Visser & Smit Bouw geloven we dat duurzame projecten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. Om ons nog sterker te profileren als een duurzame bouwpartner, houden we sinds 2009 nauwlettend toezicht op ons energieverbruik. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot. Bovendien werken we intensief samen met onze opdrachtgevers en leveranciers om de CO2-uitstoot in de gehele bouwketen te verminderen, door slimme keuzes te maken op het gebied van materialen, constructies, installaties en bouwmethoden.

Duurzaamheid

CO2-Prestatieladder

Onze inspanningen voor CO2-reductie werpen vruchten af. In 2010 bevonden we ons op trede drie van de CO2-Prestatieladder, maar in 2011 waren we al gestegen naar trede vier. Vanaf 2013 hebben we onze krachten gebundeld en zijn we lid geworden van de sector Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) binnen VolkerWessels, als onderdeel van onze voortdurende inzet voor CO2-reductie.

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) heeft als ambitie om in 2030 volledig emissievrij te opereren. Voor meer informatie over de CO2-prestaties van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling kunt u hier meer lezen."

Circulariteit

Inzicht en reductie

De transitie naar een optimale duurzame bedrijfsvoering kost tijd. Er zijn nog vele uitdagingen. Graag geven we inzicht in deze uitdagingen en bieden we transparantie over CO2-emissies en voortgang ten opzichte van onze doelstellingen.

Biodiversiteit

Communicatie

Onze visie en duurzame ambities gaan hand in hand met die van ons moederbedrijf VolkerWessels. We delen dezelfde doelstellingen en communiceren alle informatie en cijfers in het duurzaamheidsverslag van VolkerWessels.

Compensatie

Initiatieven

Onze grootste CO2-uitstoot zit in het brandstof- en energieverbruik van het wagenpark. De volgende initiatieven moeten bijdragen aan een significante verlaging: Verdere vergroening van de leaseregeling, implementatie van het programma ‘Het nieuwe rijden’, vergroening van aggregaten en proactief meedoen met initiatieven als de Energiebewuste Bouwplaats en de Duurzame Bouwplaats. Concreet betekent dit bijvoorbeeld de inzet van duurzame bouwketen en slimmer transport van en naar de bouwplaats.