Zoeken

Certificaten & beleidsverklaringen

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het zijn voor ons vanzelfsprekendheden in elk project. Onze certificaten en beleidsverklaringen onderstrepen onze toewijding aan deze kernwaarden.  

Certificeren
Visual beleidsverklaringen 2022.jpg

Beleidsverklaringen

Visser & Smit Bouw is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. We zetten ons dan ook actief in voor een duurzame samenleving. Hoe we dat doen, zetten we uiteen in onze beleidsverklaringen.

Beleidsverklaring Visser & Smit Bouw Milieubeleidsverklaring