Zoeken
01..JPG

Project LS Crude HUB Europoort

Bouw van vier laagspanningsstations in Europoort.

Modernisatie

Om de aanlevering van ruwe aardolie vanaf locatie Europoort voor de toekomst te kunnen blijven garanderen aan raffinaderij Pernis moest de locatie Europoort grondig gemoderniseerd te worden. Aan deze modernisering hebben wij bijgedragen door vier laagspanningsstations, en bijhorende gebouwen te realiseren.

Strikte veiligheidsregels

Wij waren verantwoordelijk voor het bouwen van vier laagspanningsstations, die verspreid zijn over het terrein van Shell. De uitdaging van dit werk was niet zozeer de bouw van deze laagspanningsstations, maar wel het HSE- en toegangsbeleid dat door Shell werd gehanteerd op het terrein. Twee gebouwen zijn volledig in situ gemaakte (Load Center 10 en station 200) inclusief funderingen, binnenafwerkingen en terreinafwerkingen. Van de twee andere gebouwen (Auxiliairy Room en station 200A) zijn de betonnen fundaties en de afbouw gerealiseerd. Tijdens de bouw hebben wij een aanvullende opdracht gekregen voor de prefab opbouwtjes van de Auxiliary Room en Station 200A.