Zoeken
Slibdrooginstallatie

Nieuwbouw Slibdrooginstallatie

HVC Alkmaar

In opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC realiseren wij een proceshal, betonnen opslagbunker en loshal voor een slibdrooginstallatie op haar locatie in Alkmaar. HVC verwerkt het rioolslib van 8 waterschappen die aandeelhouder zijn en wil dat zo duurzaam mogelijk doen. In de nieuwe installatie wordt ontwaterd rioolwaterslib gedroogd met restwarmte van de naastgelegen afvalenergiecentrale. Omdat voor het drogen geen geen aardgas meer wordt gebruikt, wordt een forse CO2-reductie gerealiseerd. Het granulaat dat overblijft na het drogen wordt weer als alternatieve duurzame brandstof gebruikt in de plaats van fossiel aardgas.

Slibdrooginstallatie

Over het project

Het project (6950 m2 BVO) bestaat uit drie gebouwdelen met elk een eigen functie: een loshal voor het met vrachtwagens lossen van het slib, een betonnen bunker voor het ontvangen en opslaan van het slib en een proceshal voor het drogen en verwerken van het slib.

Visser & Smit Bouw is vanaf de VO-fase verantwoordelijk voor het constructief, bouwkundig en installatietechnisch ontwerp en de realisatie van het gebouw. Dit doen we samen met onze partner De Kok Staalbouw die de staalconstructies en gevel- en dakbeplating ontwerpt en realiseert. Al in de ontwerpfase van het project werken we nauw samen met HVC en de nevenaannemer die door HVC is aangesteld voor het ontwerpen en realiseren van de procesinstallaties.

'Glijden'

Het betonnen bunkergebouw wordt gestort met toepassing van een glijbekisting. Anders dan bij een gebruikelijke stapsgewijze klimbekisting is het glijden een continu proces van vlechten en storten terwijl de bekisting centimeter voor centimeter naar boven ‘glijdt’. Dit proces gaat 24/7 door totdat het hoogste punt is bereikt. Met deze techniek wordt het bunkergebouw in slechts enkele weken opgetrokken.