Zoeken
01. Dordrecht, HVC.jpg

Modernisering HVC afvalcentrale

De HVC afvalcentrale Dordrecht wilde de verbrandingscapaciteit uitbreiden met een vijfde verbrandingslijn. Daarmee werd de verbrandingscapaciteit vergroot en energie uit afval kan worden teruggewonnen. Op termijn moet de vijfde verbrandingslijn de oudste twee lijnen vervangen. Deze nieuwe verbrandingslijn heeft een verbrandingscapaciteit van circa 235.000 ton per jaar.

Turnkey

Het werk betrof een Design & Build contract uitgevoerd op basis van Turnkey. Binnen de combinatie was Visser & Smit Bouw verantwoordelijk voor de engineering, inkoop, werkvoorbereiding en uitvoering van de civiel/bouwkundige werkzaamheden. Het werk was in totaal 15.370 m2 groot, waarbij er 10.400 m3 aan beton werd gebruikt.

Integrale aanpak

Visser & Smit Bouw was verantwoordelijk voor het projectmanagement waarbij de ontwerp- en bouwwerkzaamheden zijn geïntegreerd. Daarbij was Visser & Smit Bouw verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de werkzaamheden; het risicomanagement; het kwaliteitsmanagement; het financiële management; de tijdsplanning en de afhandeling van wijzigingen. Het werkterrein was gelegen op het huidige terrein van HVC te Dordrecht. De bouw is op een dusdanige wijze uitgevoerd dat de normale bedrijfsvoering van HVC en omliggende bedrijven niet of nauwelijks hinder hebben ondervonden waardoor er geen productieverlies is opgetreden.