Zoeken
_DSC5059.jpg

Constructie stikstof mengstation Zuidbroek

Om de afhankelijkheid van Groningengas te verminderen importeert Nederland meer gas vanuit het buitenland. Dit gas heeft echter een andere samenstelling. In een stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gehaald en vermengd met het hoogcalorische buitenlandse gas. Zo krijgt het dezelfde samenstelling als Groningengas. Uitbreiding van de capaciteit is noodzakelijk. Daarom bouwt Gasunie een nieuwe stikstofinstallatie bij het Groningse Zuidbroek naast de bestaande stikstofinstallatie. Visser & Smit Bouw was verantwoordelijk voor de bouw van 6 gebouwen met een oppervlak van 3.400 m2 en meerdere fundaties.

Juiste samenstelling

Het buitenlandse gas is hoogcalorisch: het heeft een andere samenstelling dan ons eigen aardgas en kan daarom niet zonder meer gebruikt worden in onze installaties. De stikstofinstallatie bij Zuidbroek haalt stikstof uit de lucht en mengt dit bij het geïmporteerde gas. Hierdoor wordt de samenstelling zodanig veranderd dat het gas in onze CV-ketels en gasfornuizen gebruikt kan worden.

 

De bestaande stikstoffabriek wordt inmiddels ook wel Zuidbroek 1 genoemd. Deze wordt straks vooral gebruikt als reserve voor andere grote installaties elders in het land. De capaciteit van de nieuwe installatie is ruim 10 keer groter dan de bestaande stikstofinstallatie.

Over het project

De nieuwe stikstofinstallatie bestaat uit 2 delen: de ‘fabriek’ waar stikstof in 3 luchtscheidingsinstallaties (ook wel koeltorens genoemd) uit de lucht wordt gehaald en het mengstation. Het Amerikaanse Air Products is door Gasunie gecontracteerd voor de levering van de stikstoffabriek. Het project ‘Stikstof mengstation Zuidbroek 2’ is gegund aan een joint venture van Visser & Smit Hanab en A. Hak Leidingbouw (Combinatie Mengstation Zuidbroek, oftewel ‘CMZ2’). Deze combinatie verzorgt de bouw van het mengstation inclusief bijbehorende gebouwen en het leidingwerk. Visser & Smit Bouw is hierin als onderaannemer verantwoordelijk voor de bouw van 6 gebouwen met een oppervlak van 3.400 m2.

 

Naast de realisatie van de 6 gebouwen, maakten we de fundering voor 6 analysegebouwen, de fundering en stalen opbouw ten behoeve van de condensaattank, een Vent Stack en 6 cycloonfundaties. Op de funderingen van de analysegebouwen worden prefab gebouwen geplaatst waar regelapparatuur in komt en op de fundering van de cyclonen worden 7 meter hoge proceskolommen geplaatst.

Uitdagende gebouwen

Op basis van de eis van aardbevingsbestendigheid worden de wanden van de gebouwen met prefab betonwanden gemaakt. Deze wanden moeten bijna allemaal liggend worden vervoerd. Een aantal elementen wordt, in verband met de afmetingen, schuin liggend op de vrachtwagen getransporteerd. Dit gebeurt, in verband met de breedte, onder begeleiding. De zwaarste elementen wegen bijna 22 ton. Omdat bijna alle elementen verticaal liggend worden aangevoerd, moeten al deze elementen met 2 kranen in de lucht 90 graden worden gedraaid voordat ze kunnen worden geplaatst.

 

De panelen zijn na plaatsing geschoord, wat betekent dat er een oerwoud van stempels geplaatst moet worden die tijdelijk ondersteuning bieden, totdat de beton­wanden ondersabeld en aangegoten zijn en de staalconstructie geplaatst is.

 

In januari 2020 zijn wij met de bouw gestart en in april 2021 hebben we het opgeleverd.