Zoeken

Gerechtsgebouw Breda klaar voor gebruik

Het gerechtsgebouw Breda is binnen de gestelde tijd klaar voor gebruik. Gisteren werd het voltooiingscertificaat door het Rijksvastgoedbedrijf aan InBalans in Breda afgegeven.Visser & Smit Bouw maakt deel uit van InBalans, het samenwerkingsverband dat de nieuwe huisvesting en facilitaire voorzieningen voor de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming in Breda heeft gerealiseerd. Lees hieronder het persbericht.

VC ondertekening 1.jpg

Gerechtsgebouw Breda klaar voor gebruik

Het gerechtsgebouw in Breda is klaar. Het voltooiingscertificaat werd gisteren door het Rijksvastgoedbedrijf aan InBalans in Breda afgegeven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, het Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant (Openbaar Ministerie) en de Raad voor de Kinderbescherming werken vanaf deze week vanuit dit nieuwe kantoor naast het Centraal Station Breda.

 

Samenhangend geheel 

Het gerechtsgebouw is een aansprekend, eigentijds gebouw. Een samenhangend geheel, zichtbaar en tegelijkertijd ook toegankelijk en gelegen in een veilige omgeving.

 

Ontwerp 

De gevel van het gerechtsgebouw is bekleed met gevarieerd afgewerkte architectonisch beton waarin grote glaspartijen zijn opgenomen. Het complex oogt met zijn 66 meter hoogte en drie gedraaide bouwdelen (betonnen plint, stalen middenbouw en prefab betonnen hoogbouw) als een solitair pand dat gezag uitstraalt, wat door de ruimtelijke verankering nog wordt versterkt. Tegelijkertijd heeft het gerechtsgebouw een lichte, transparante uitstraling met gescheiden delen voor de drie organisaties.

 

Het gerechtsgebouw haalt zijn warmte en koude uit de bodem en het nabijgelegen kanaal de Mark. Deze unieke combinatie van duurzame technieken zorgt voor een enorme energiebesparing en CO2-emissiereductie. Bovendien is de installatie extreem robuust waardoor de drie gebruikersorganisaties te allen tijde kunnen rekenen op een comfortabele temperatuur binnenin het gerechtsgebouw.

 

De totale oppervlakte van het te realiseren gerechtsgebouw bedraagt circa 33.000 m² bruto vloeroppervlakte exclusief een parkeervoorziening en park/terreininrichting. De bouw liep volgens planning en duurde twee jaar.

 

Scope van 30 jaar 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf is InBalans 30 jaar verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en ook de facilitaire dienstverlening van dit nieuwe, moderne gerechtsgebouw.

 

Goede samenwerking 

Met het DBFMO-contract tussen het Rijksvastgoedbedrijf en InBalans voor het nieuwe gerechtsgebouw, werd de basis gelegd voor een goede samenwerking in de realisatiefase, maar ook voor de exploitatiefase voor de komende 30 jaar. Deze contractvorm staat voor een kwalitatief beter gebouw. Veel keuzes zijn gemaakt in het kader van duurzaamheid en de life cycle van toegepaste producten. Procesmanager van het Rijksvastgoedbedrijf Ab de Wit: ‘Door de nauwe en goede samenwerking met InBalans en regelmatig overleg met gebruikers en opdrachtgevers, is binnen de gestelde tijd het nieuwe gerechtsgebouw operationeel in gebruik.’ Volgens Toine van Liebergen, projectdirecteur van InBalans, ligt er door de open en transparante samenwerking een goede basis om de komende 30 jaar verder samen te werken.

 

InBalans 

InBalans is een samenwerkingsverband tussen drie aandeelhoudende partijen Facilicom, Macquarie Capital Group en VolkerWessels. To Interface en DVP vertegenwoordigen deze drie stakeholders als opdrachtnemer. Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken bij InBalans: Hootsmans architectuurbureau, Architectenbureau Paul de Ruiter, Sevil Peach, Karres en Brands Landschapsarchitecten, Arup, Halmos, en de VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Bouw en HOMIJ Technische Installaties.

 

V.l.n.r. Pieter-Jan van Hooijdonk (Facilicom) – Ab de Wit (Rijksvastgoedbedrijf) – Willem Stitselaar (Macquarie)