icon-arrow-right
HomeVerantwoordBewuste Bouwers

Bewuste Bouwer

Visser & Smit Bouw is een bouwer met oog voor haar omgeving. Bij ieder project staan goede communicatie en een prettige samenwerking met onze buren en stakeholders centraal. Beperken van hinder, dat is ons streven. Vooral in binnenstedelijk en operationeel gebied. We stemmen logistiek, werkmethodieken en materieel daarom zo veel mogelijk af op de omgeving. En mocht er hinder kunnen ontstaan, dan gaan we daar tijdig over in gesprek met direct betrokkenen.

Logo Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Bewust, veilig, sociaal, milieuvriendelijk en verzorgd. Het zijn de pijlers onder Bewuste Bouwers, een onafhankelijke stichting, gedragscode en keurmerk van verschillende initiatiefnemers in de bouw, waaronder VolkerWessels. Het doel: professionaliseren van omgevingsmanagement en verbeteren van het bouwimago. Als Bewuste Bouwer draagt Visser & Smit Bouw de slogan ‘Bewuste Bouwers. Beste buren!' overal en altijd uit.

+