icon-arrow-right
HomeNieuws Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

Oprichting Platform Professionals in PPS (PPPS)

Algemeen

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben vandaag het Platform Professionals in PPS opgericht. Participanten zijn o.a. Ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en andere gebruikers samen met private opdrachtnemers vanuit de bouw-, installatie- en facilitaire hoek. Doel is om publiek private samenwerkingen beter te laten werken op basis van best practices.

Publiek Private Samenwerking (PPS) wint aan populariteit. Dit wordt gedreven door factoren als snelle ontwikkelingen in technologie, kleinere overheden met complexere taken die dienen te worden uitgevoerd met minder budget in combinatie met de noodzaak om duurzaam (=flexibel) te opereren. Hier kan de private markt vaak antwoord op geven door integrale oplossingen aan te reiken. De aanbesteding wordt dus niet meer gedaan op basis van een traditioneel bestek van de opdrachtgever die vervolgens wordt gegund op basis van laagste prijs. In 72% van de gevallen blijkt nadien dat de projecten duurder en/of uit de tijd lopen.


Bij een PPS formuleert de opdrachtgever de opdracht ‘open’ in de vorm van gewenste output waarna de opdrachtnemer een creatieve, integrale oplossing ontwerpt die zij niet alleen bouwt (en vaak financiert) maar ook gedurende langere tijd onderhoudt en beheert. Zij ontvangt hiervoor een beschikbaarheidsvergoeding: ‘doet’ de oplossing wat er is beloofd, dan betaalt de overheid. Voldoet deze niet volgens de specificaties, dan betaalt zij minder. Deze prikkel is er mede oorzaak van dat PPS projecten doorgaans ruim binnen tijd en budget worden opgeleverd.

PPS is een nieuwe vorm van organisatie en stelt hoge eisen aan de Samenwerking. Met de mindset van vroeger waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers onbewust vaak  in een soort conflictsetting terecht kwamen, kunnen ook PPS-en stranden. Aangezien de looptijden van PPS projecten doorgaans lang zijn, is een slechte samenwerking tussen de contractpartijen daarbij extra fnuikend.


De praktijk wijst uit dat het opdrachtgevers en –nemers niet ontbreekt aan goede intenties om van elke PPS een succes te maken. Er is echter sprake van een nieuwe realiteit van projectorganisatie die partijen op basis van relatieve onbekendheid voor uitdagingen stelt. Vanuit de gedachte om elkaar daarom sneller beter te begrijpen en van elkaar te leren, is het Platform opgericht. Deelnemers delen hun ervaringen en onderzoeken samen wat de werkende principes achter succesvolle PPS-en zijn. Doel is om zodoende op basis van ‘best practices’ in samenwerking de uitvoering van PPS projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Deelnemers aan Professionals in PPS zijn: Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van VWS/RIVM, Belastingdienst, BAM PPP, Ballast Nedam, ISS, Bouwend Nederland, Facility Management Nederland, TBI, Heijmans, VolkerWessels Integraal, Strukton, Dura Vermeer, Facilicom, FM Haaglanden, Strabag, Turner & Townsend en Mott MacDonald. Het programma vindt plaats onder regie van PPS Netwerk Nederland en wordt uitgevoerd door ResetManagement.

+