icon-arrow-right
HomeNieuws Contract voor vernieuwing provinciale huisvesting getekend

Contract voor vernieuwing provinciale huisvesting getekend

Algemeen

De provincie Gelderland en het consortium In Domu Nova B.V. (o.a. VolkerWessels Integraal B.V.) hebben het contract getekend voor de revitalisering van de provinciale huisvesting. Het consortium gaat het huidige monumentale provinciehuis aan de Markt verduurzamen en aanpassen aan de moderne tijd. Naast het bestaande Huis der Provincie komt een nieuw gebouw.

De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw.

Verbindende schakel

De provincie vindt de geboden oplossing van het consortium voor de verbinding tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw zeer natuurlijk. Gedeputeerde Markink: "Dat wat de provincie doet, partijen, regio’s, kennis en kunde verbinden, zie je straks terug in het Huis der Provincie, een verbinding tussen de Gelderlanders en de provincie, een plek om te ontmoeten en te werken én een verbinding tussen de binnenstad van Arnhem en de Rijn."

 

Op de foto: Frans Snaaijer (In Domu Nova B.V.) en gedeputeerde Jan Markink (rechts) ondertekenen het contract. Fotograaf: Jaap Zoet

Duurzaam

De provincie kiest voor duurzame, energiezuinige en efficiënte huisvesting. De nieuwe ruimte gaat voldoen aan de moderne eisen op het gebied van energiegebruik, veiligheid en techniek. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met toekomstig onderhoud en door het innovatief toepassen van moderne materialen blijven de onderhoudskosten zo laag mogelijk.

Schop in de grond

De planning is om na de sloopwerkzaamheden van het gebouw Rijnstate, rond de bouwvak te beginnen met de bouw.

Monumentaal Gesamtkunstwerk

Het Huis der Provincie is een waar Gesamtkunstwerk uit de wederopbouwperiode. In een periode van schaarste aan materialen is met baksteen en veel vakmanschap een waar kunstwerk gemaakt. De identiteit van de provincie als organisatie is daarom sterk verweven met dit monument. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het Huis der Provincie en worden verbindingen gemaakt tussen het provinciehuis en de nieuwbouw. Het nieuwe Gelders Huis bestaat uit een heldere compositie van verschillende gebouwdelen.

Multifunctioneel en toekomstbestendig

De nieuwe huisvesting functioneert als een samenhangend geheel en straalt dat ook uit zowel in interieur als in de uitstraling naar de stad. Vier luchtbruggen, die tevens fungeren als (flexibele) werkplekken, verbinden de gebouwen ruimtelijk en functioneel met elkaar, waardoor de logistieke samenhang is gegarandeerd. Het binnenhof wordt overkapt met een duurzaam dak van kunststof luchtkussens (ETFE-dak). Deze bijzondere overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex, geeft het binnenhof een eigentijdse allure en maakt het multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten. Het monument wordt hiermee niet alleen duurzamer, maar kan ook beter behouden blijven voor de toekomst.

Publiek-privaat samenwerken

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek-Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar.

 

De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

VolkerWessels Integraal

VolkerWessels Integraal is gespecialiseerd in het integreren van design, build, finance, maintain en operate in DB(F)MO opgaven. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een integrale realisatie- en exploitatierol neemt VolkerWessels Integraal deel in Publiek-Private Samenwerkingen. Zij doet dit vanuit de visie een onderscheidende meerwaarde aan haar klanten te kunnen leveren door toekomstvaste, geïntegreerde oplossingen aan te bieden. Gebruikers van gebouwen worden zo compleet gefaciliteerd en kunnen zich richten op het eigen primaire proces en hebben geen omkijken naar het vastgoed of de diensten.

 

 

In Domu Nova B.V. (iDNova)

 

Voor dit project heeft VolkerWessels Integraal de B.V. In Domu Nova (iDNova) opgericht. Het consortium In Domu Nova B.V. bestaat uit:

 

- VolkerWessels Integraal B.V. (integraal projectmanagement)

 

- Team V Architectuur B.V. (ontwerp)

 

- OTH architecten (Het Nieuwe Werken en interieurontwerp)

 

- DGMR (bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid)

 

- Karres en Brands Landschapsarchitecten B.V. (stedenbouw en landschap)

 

- Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek (installaties)

 

- Bartels Ingenieursbureau (constructie)

 

- Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V. (bouw, beheer en onderhoud)

 

- Visser & Smit Bouw B.V. (bouw, beheer en onderhoud)

 

- HOMIJ Technische Installaties B.V. (realisatie van gebouwgebonden installaties)

 

- PCH Integrated Facility Management & Services B.V. (facilitair)

 

- Architectenbureau Fritz (adviseur restauratie en onderhoud monument)
- VolkerWessels Vastgoedbeheer (integraal meerjarig onderhoud bouw en techniek)

 

Nieuws

Meer nieuws

Huis der Provincie Gelderland geopend door koning

Onder veel belangstelling van pers en publiek opende koning Willem-Alexander op woensdag 20 september het vernieuwde...

Laatste hand aan Gelders Huis

Inmiddels wordt in Arnhem d e laatste hand gelegd aan het vernieuwde en uitgebreide provinciehuis. Weekblad Cobouw publiceerde...

+