Sponsoring en donaties

Visser & Smit Bouw zet zich in voor een duurzame samenleving en is betrokken bij de maatschappij. Ons sponsor- en donatiebeleid past in die visie en is een verlengde van ons Corporate Responsibility-beleid. Bepalend bij het honoreren van sponsor- en donatieverzoeken zijn de twee thema’s veiligheid & gezondheid en training & ontwikkeling.

Sponsoring

Sponsoring is een onderdeel van ons communicatiebeleid. Dit betekent dat het gesponsorde bij onze visie of kernactiviteiten moet passen. Sponsoring heeft als doel een positieve band te creëren met de doelgroep(en) waarmee we een relatie hebben of op willen bouwen. Er geldt dan ook altijd een tegenprestatie in de vorm van een concreet communicatieaspect. Deze tegenprestatie leggen we schriftelijk vast. De te sponsoren activiteit is niet (zichtbaar) verbonden aan politieke en/of godsdienstige overtuigingen.

Donatie

Een donatie is een schenking in de vorm van geld, goederen of diensten. Als teken van onze betrokkenheid bij de maatschappij, verlangen we hiervoor geen concrete of aanwijsbare tegenprestatie.

Procedure sponsor- en donatiebeleid

Sponsor- of donatieverzoeken kunnen schriftelijk bij ons worden ingediend. Stuur je motivatie per brief (naar Visser & Smit Bouw, t.a.v. de afdeling Communicatie, Postbus 5408, 3008 KA Rotterdam) of via de contactknop onderaan deze website.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.